2.10.2017 – Zapraszamy na Konferencję nt. realizacji Krajowego Planu Działań w obszarze biznesu i praw człowieka

Zapraszamy do udziału w konferencji “Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka – realizacja Krajowego Planu Działania” organizowanej w dniu 2 października br. przez Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu. Konferencja będzie dotyczyła Krajowego Planu Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020 (KPD) przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 29 maja 2017 r.

KPD został zbudowany w oparciu o 3 filary zawarte w Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka:
(1) Zobowiązanie państwa do ochrony praw człowieka,
(2) Odpowiedzialność przedsiębiorstw za poszanowanie praw człowieka oraz
(3) Dostęp do środków zaradczych.

W czasie konferencji, a szczególnie w czasie równoległych sesji tematycznych, zastanowimy się wspólnie z uczestnikami nad tym jak najskuteczniej wdrażać działania, których realizację przewidziano w KPD, i jakie elementy powinny być ujęte w ramach działań ustawodawczych w nim przewidzianych.

Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju (Link do rejestracji). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w sali konferencyjnej decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Program konferencji 

Save the Date [PDF]

Raport z konferencji 

Rejestracja - Newsletter PIHRB

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi newslettera PIHRB (Mogę się z niego w każdej chwili wypisać).

FreshMail.pl