2017-01-27 – Koalicja zgłosiła uwagi do projektu Krajowego Planu Działań wdrażającego Wytyczne ONZ dot. biznesu i praw człowieka

27 stycznia br. zakończyły się konsultacje społeczne projektu Krajowego Planu Działań wdrażającego Wytyczne ONZ dot. biznesu i praw człowieka na lata 2017-2019 (dalej KPD).

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu miał przyjemność koordynować prace Koalicji CSR Watch Polska nad uwagami do projektu. Dokument liczący 26 stron został wczoraj przekazany Ministerstwu Spraw Zagranicznych, które jest resortem wiodącym w tym temacie.
Niezależnie od ilości uwag, cieszy nas fakt, że podjęto próbę wypracowania KPD. To niełatwe zadanie. Mamy nadzieję, że nasze uwagi przyczynią się do wypracowania lepszego KPD.
Dokument zawierający uwagi Koalicji CSR Watch Polska jest dostępny tutaj.
Ponadto, swoje uwagi do projektu zgłosiła także:
– La Strada – Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu: Postulaty
– OPZZ: Opinia OPZZ

Rejestracja - Newsletter PIHRB

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi newslettera PIHRB (Mogę się z niego w każdej chwili wypisać).

FreshMail.pl