2017-01: Artykuł „Prawa człowieka w zamówieniach publicznych”

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem autorstwa dr Marty Andreckiej, adjunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Kopenhadze, Dania, oraz Beaty Faracik (PIHRB) pod tytułem „Prawa człowieka w zamówieniach publicznych”. Artykuł został opublikowany w pierwszym numerze 2017 r. dwumiesięcznika ‚Zamawiający”, i jest dostępny tutaj.

Korzystając z okazji mamy przyjemność poinformować, że Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu objął patronat nad organizowanym w dniu 29 marca 2017 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Kongresem Wykonawców Zamówień Publicznych. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców realizujących kontrakty publiczne w Polsce (wykonawców i podwykonawców).

Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo na stronie: www.kongres-wykonawcow.pl.