Diagnoza Rady 17 zaprezentowana na Forum Inspiracji, 17 maja 2018 r.

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępny pierwszy efekt pracy Rady 17, której członkinią jest Beata Faracik, Prezeska PIHRB. Jest to Diagnoza Rady 17, która określa 6 kluczowych dla przedsiębiorstw w Polsce Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz wyznacza priorytetowe kierunki biznesowe w ramach wybranych Celów. Diagnoza została zaprezentowana podczas Forum Inspiracji, 17 maja 2018 roku.

Rada 17 zarekomendowała Cele, w których realizację powinny się zaangażować przedsiębiorstwa w Polsce, tak aby skutecznie odpowiedzieć na najbardziej palące potrzeby społeczne i środowiskowe przy jednoczesnym odpowiedzialnym rozwoju biznesowym. Wskazuje obszary dające największe szanse na efekt synergii i przez to wytycza kierunki zrównoważonego rozwoju polskiego biznesu.

Rada 17 to powołana przy Kampanii 17 Celów grupa 17 ekspertów i ekspertek oraz kluczowych liderów opinii z różnych środowisk: nauki, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i biznesu. Posiadają kompetencje w różnorodnych obszarach, dzięki czemu mają możliwość kompleksowej analizy Agendy 2030. Więcej informacji: PIHRB oraz dedykonym Kampanii 17 portalu prowadzonym przez CSR Consulting, inicjatora Kampanii.

Diagnoza Rady 17

(autor: materiał za CSR Consulting)

Rejestracja - Newsletter PIHRB

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi newslettera PIHRB (Mogę się z niego w każdej chwili wypisać).

FreshMail.pl