Już dostępna – polska wersja Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowym i obuwniczym

Na dzisiejszej konferencji pt. „Odpowiedzialny biznes – odpowiedzialny rozwój. Należyta staranność w łańcuchach dostaw. Standardy i praktyka”, która odbyła się 29 czerwca  2018 r., w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. została zaprezentowana po raz pierwszy polska wersja językowa Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowym i obuwniczym. Polskie tłumaczenie to efekt współpracy przedstawicieli różnych interesariuszy  – zarówno biznesu, jak i związków zawodowych, NGOs czy administracji  w ramach partnerstwa w tym celu powołanego. 

Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowym i obuwniczym są dostępne tutaj

Rejestracja - Newsletter PIHRB

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi newslettera PIHRB (Mogę się z niego w każdej chwili wypisać).

FreshMail.pl