Krótkie video objaśniające dyrektywę EU dot. raportowania informacji niefinansowych

[English below]

Praca przymusowa generuje roczne zyski w wysokości 150 miliardów dolarów. Sprawdź jak nowa Dyrektywa Unii Europejskiej podejmuje kwestie naruszeń praw człowieka. Dowiedz się, jak ujawnianie przez korporacje informacji niefinansowych  może wpłynąć  nie tylko na życie milinów ludzi, ale również na środowisko.

Zgodnie z Dyrektywą w sprawie ujawnianie informacji niefinansowych, 8000 dużych przedsiębiorstw i korporacji finansowych jest zobowiązanych do raportowania informacji na temat ich wpływu i zagrożeń dla miedzy innymi praw człowieka.

Dzięki zaangażowaniu Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, film jest opatrzony polskimi napisami.

Trwający kilka minut film jest dostępny tutaj.

 

* * *

Did you know, that forced labor generates annual profits of 150 billions dollars?

Have a look at the new EU directive tackling the issues of labor and human rights violations. Learn what is Non-Financial Reporting Directive and how it can impact not only the lives of millions of people but also the environment.

The video can be accessed here.

 

Rejestracja - Newsletter PIHRB

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi newslettera PIHRB (Mogę się z niego w każdej chwili wypisać).

FreshMail.pl