List Otwarty do Komisji Europejskiej dot. praw człowieka w łańcuchu dostaw

[For English see below]

Kilka dni po 4-tej rocznicy tragedii w fabryce Rana Plaza, w której zginęło 1127 osób, 27-ego kwietnia, 79 organizacji (w tym Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu) podpisało list otwarty zaadresowany do Komisji Europejskiej, podejmujący kwestię transparentności w łańcuchach dostaw w przemyśle odzieżowym.

Autorzy podkreślają niewystarczające działania na tym polu krajów Unii Europejskiej, również w porównaniu do Stanów Zjednoczonych lub Kanady. Zdaniem sygnatariuszy, Unia Europejska jako największy na świecie rynek konsumencki, ma moralny obowiązek podjęcia wszelkich możliwych działań aby ograniczyć powszechne już, naruszenia praw człowieka.

Wersję oryginalną listu (w języku angielskim) można przeczytać tutaj: http://www.achact.be/upload/files/transparence/EC%20call%20on%20transparency.pdf

 

A few days after the 4th anniversary of Rana Plaza catastrophe, where 1127 people died, 79 organizations (including Polish Institute of Human Rights and Business) signed an open letter to the European Commission regarding transparency issues in garment Supply Chains.

Authors emphasize the unsufficient actions of the European Union in this field. According to the signatories, the EU as the biggest consumer market in the world, has a moral duty to act in order to fight against the widespread labor and human rights violations. Read the original version of the letter here: http://www.achact.be/upload/files/transparence/EC%20call%20on%20transparency.pdf

Rejestracja - Newsletter PIHRB

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi newslettera PIHRB (Mogę się z niego w każdej chwili wypisać).

FreshMail.pl