Analiza nt. wdrożenia Wytycznych ONZ na świecie

 

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaną na zlecenie Parlamentu Europejskiego i opublikowaną w styczniu 2017 r.  analizą na temat wdrażania Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka na świecie, autorstwa ekspertki Instytutu, Beaty Faracik.

Analiza skupia się na realizacji pierwszego filaru Wytycznych ONZ, dot. obowiązku Państwa do zapewnienia ochrony poszanowania praw człowieka. Oprócz jednak przedstawienia prac nad Krajowym i Planami Działań w tym obszarze, autorka prezentuje także niezależne od KPD inicjatywy ustawodawcze, które przyczyniają sie do poprawy poszanowania praw człowieka przez przedsiębiorstwa na świecie.

Analiza i wynikające z niej wnioski i rekomendacje zostaną zaprezentowane przez Prezeskę Instytutu, Beatę Faracik w Parlamencie Europejskim w dniu 3 maja 2017 r. Program posiedzenia połączonych Komisji EP znajduje się tutaj.

Posiedzenie można będzie obserwować na żywo na stronie EP DROI: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20170503-1500-COMMITTEE-DROI

Analiza dostępna jest na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578031/EXPO_STU(2017)578031_EN.pdf

 

 

Rejestracja - Newsletter PIHRB

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi newslettera PIHRB (Mogę się z niego w każdej chwili wypisać).