PIHRB członkiem Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, 19.06.2018

Z przyjemnością informujemy, że Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu został zaproszony do grona członków powołanego w drodze zarządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 maja 2018 r.  Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (Zespół ds. ZR i CSR), który jako organ pomocniczy wspiera Ministra Inwestycji i Rozwoju w działaniach na rzecz odpowiedzialnego prowadzenia biznesu.

Warto odnotować fakt, że w przeciwieństwie do niechlubnego przykładu zespołu, który funkcjonował w Ministerstwie Rozwoju, do grona członków aktualnego Zespołu zaproszono oprócz przedstawicieli różnych resortów i instytucji administracji publicznej centrelnaj, biznesu i jego stowarzyszeń, także przedstawicieli związków zawodowych oraz organizacji społeczeństwa obywatlelskiego. Choć liczba tych ostatnich jest nieproporcjonalnie niska w porównaniu z liczbą przedstawicieli biznesu, niemniej należy odnotować pozytywnie fakt otwarcie Zespołu na te grupy interesariuszy.

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu, któremu przewodniczył Minister Inwestycji i Rozwoju, Jerzy Kwieciński, odbyło się 19 czerwca 2018 r. w siedzibie MIiR, przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie. Po wstępnej prezentacji przedstawiciela MIiR nt. realizacji strategicznych celów rozwojowych kraju (sprawozdanie ze Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju), i przedstawieniu wstępnych założeń, które przyświecały powołaniu Zespołu, miała miejsce dyskusja nt. założeń, celów i kierunków funkcjonowania Zespołu. Poruszono także sprawy organizacyjne zw. z powołaniem Grup roboczych i przyjęciem Regulaminu Zespołu. Ustalono, że do końca czerwca członkowie Zespołu mogą zgłaszać w trybie obiegowym propozycje dot. szczegółowych kwestii mających być przedmiotem dyskusji w ramch Grup Roboczych.

Prace Zespołu koordynuje pani Anna Siejda, Dyrektorka Biura Ministra, zaś wspiera ją w tym zadaniu pani Dominika Wierzbowska, p.o. Naczelnika Wydziału ds. CSR i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Ponieważ na stronie MIiR nie zamieszczono bardziej szczegółowych informacji nt. Zespołu, czynimy to poniżej:

Zarządzenie Ministra Innowacji i Rozwoju z dnia 10 maja 2018 r. powołujące Zespół ds. ZR i CSR 

Materiał informacyjny o Zespole (autor: Ministerstwo Innowacji i Rozwoju)

 

Rejestracja - Newsletter PIHRB

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi newslettera PIHRB (Mogę się z niego w każdej chwili wypisać).

FreshMail.pl