PIHRB na konferencji nt. konsekwencji (nie)właściwego raportowania niefinansowego

W dniu 31. stycznia 2018 w budynku Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (ul. Książęca 4, Warszawa) odbyła się konferencja nt. procesu sporządzania raportu niefinansowego Zwykłej Spółki S.A. organizowanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. PIHRB w dyskusji na temat konsekwencji (nie)właściwego raportowania niefinansowego reprezentuje Joanna Szymonek, Przewodnicząca Rady Instytutu.

Na początku konferencji skupiono się na formie, strukturze, zakresie podmiotowym i zawartość raportu niefinansowego (oświadczenie lub sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, raport jednostkowy a skonsolidowany, spółki z grupy objęte raportem, identyfikacja grup interesariuszy, określenie istotnych zagadnień niefinansowych). Następnie przedmiotem dyskusji był temat ryzyka, sposób zarządzania nimi oraz polityki dotyczące zagadnień niefinansowych (identyfikacja istotnych ryzyk niefinansowych, właściwy opis sposobu zarządzania ryzykamipolityki: jednolite dokumenty czy zbiory procedur, norm i standardów). W dalszej kolejności podjęto problematykę kwantyfikacji danych niefinansowych (dobór kluczowych wskaźników niefinansowych, dane źródłowe i metodologia liczenia wskaźników, porównywalność wskaźników w czasie i w obrębie branż).

W drugiej części konferencji przedmiotem dyskusji były konsekwencje (nie)właściwego raportowania niefinansowego (potrzeby informacyjne adresatów raportów niefinansowych, konsekwencje braku właściwych ujawnień w zakresie praw człowieka, komunikacja pozytywnych i negatywnych informacji zawartych w raporcie niefinansowym, nadzór i sankcje nad raportowaniem niefinansowym). Na zakończenie seminarium omówiono główne wyzwania emitentów w sporządzaniu raportów niefinansowych (najczęstsze problemy emitentów sporządzających raporty niefinansowe, sprawna organizacja pracy nad raportem w spółce i grupie kapitałowej, wyzwania związane z kompletnością danych).

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych:  http://seg.org.pl/pl/proces-sporzadzania-raportu-niefinansowego-zwyklej-spolki-sa-transmisja-online

Rejestracja - Newsletter PIHRB

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi newslettera PIHRB (Mogę się z niego w każdej chwili wypisać).

FreshMail.pl