PIHRB o zarządzaniu ryzykiem w obszarze praw człowieka na Politechnice Częstochowskiej, 25 października 2018

25 października, 2018

PIHRB o zarządzaniu ryzykiem w obszarze praw człowieka na konferencji pt. „Teoretyczne i praktyczne problemy zarzadzania nowoczesnymi organizacjami”, Politechnika Częstochowska, 25 października 2018.

Po serii konferencji w Polsce i na Ukrainie, czas na dyskusję dotyczącą ryzyka związanego z brakiem zarządzania ryzykiem w obszarze praw człowieka w 'domu’ czyli w Częstochowie  A konkretnie na Politechnice Częstochowskiej, gdzie odbywa się konferencja naukowa nt. „Teoretycznych i praktycznych problemów zarzadzania nowoczesnymi organizacjami”.

Szczegółowe informacje dot. wydarzenia można znaleźć w programie konferencji – link.

 

Skip to content