PIHRB objął patronat nad Polskim Kongresem Zamawiających.

PIHRB objął patronat nad „Polskim Kongresem Zamawiających”, pierwszą w Polsce konferencję poświęconą efektywności, jakości i innowacyjności zamówień publicznych, która odbędzie się 19 czerwca 2017 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W ramach konferencji poruszone zostaną także tak istotne z punktu widzenia zrównowazonych zamówień publicznych kwestie jak stosować pozacenowe kryteria wyboru oferty, czy liczyć cykl życia produktu.

Organizatorem wydarzenia jest pismo „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”, Partnerem strategicznym jest Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych (PSZP) a partnerem merytorycznym Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML).

W programie organizatorzy przewidzieli przede wszystkim tematy związane z jakością wydatkowania pieniędzy publicznych. Panel nr 1 poświęcony jest zarządzaniu działem zakupów publicznych instytucji publicznej, w tym roli zakupów w tworzeniu wartości dodanej organizacji, czy modelom funkcjonowania jednostek zakupowych. Panel nr 2 poświęcony będzie efektywności wydatkowania pieniędzy publicznych, w ramach którego omówione zostaną dobre praktyki i doświadczenia Stanów Zjednoczonych i Australii, zalety zastosowania grup zakupowych, czy korzyści wynikające ze stosowania metod agile w zamówieniach publicznych. Panel 3 dedykowany będzie nowym technologiom i innowacjom w zamówieniach publicznych, w tym nadchodzącej elektronizacji procesu zakupowego. Ostatni panel nr 4 zostanie poświęcony praktycznym warsztatom, w ramach których uczestnicy dowiedzą się jak stosować pozacenowe kryteria wyboru oferty, czy liczyć cykl życia produktu.
* * *
Więcej informacji na temat wydarzenia znajdą Państwo na stronie:
www.kongres-zamawiajacych.pl

Zachęcamy do udziału!

 

Rejestracja - Newsletter PIHRB

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi newslettera PIHRB (Mogę się z niego w każdej chwili wypisać).

FreshMail.pl