• 16.06.2015, Warszawa – Debata „Biznes a prawa człowieka – współczesny stan dyskusji” z okazji „25-lecia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka inaugurująca projekt edukacyjny HFPC oraz Polskiej Rady Biznesu.  Nagranie z debaty 
 • 25.05.2015, Warszawa – Spotkanie organizacji pozarządowych „Zrównoważone zamówienia publiczne. Monitoring prawa i standardów”. Celem spotkania było zawiązanie współpracy organizacji pozarządowych w celu wspólnego rzecznictwa dążącego do wzmocnienia stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce. Prezentacja ekspertek PIHRB, Beaty Faracik i Joanny Szymonek, poświęcona wynikom badań dot. Zrównoważonych Zamówień Publicznych oraz rekomendacjom dla różnych aktorów życia publicznego wypracowane na ich podstawie, stanowiła wstęp do debaty na temat oraz wspólnego stanowiska  i przyszłych rekomendacji NGOs do instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie ZZP w kontekście planowanych zmian prawnych związanych z koniecznością wdrożenia w Polsce dyrektywy UE 2014/24/UE . Debata była realizowana przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie w ramach projektu „Zrównoważone Zamówienia Publiczne. Monitoring prawa i standardów”. Program spotkania jest dostępny tutaj.
 • 10.12.2014, Warszawa –  Konferencja „Biznes a Prawa Człowieka. Implementacja Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka” zorganizowana przez UN Global Compact w Polsce z okazji Dnia Praw Człowieka z udziałem wysokiej rangi przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorców, związków zawodowych i organizacji pozarządowych. Prezentacja przedstawicielki PIHRB miała za zadanie wprowadzić w problematykę Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka i ich wdrażania.
 • 23-24.10.2014,  Katowice – wystąpienie wiceprezes Joanny Szymonek –  O wartości synergii – czyli o współpracy Związków zawodowych z NGOs podczas Seminarium  dot. Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych w których uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych z krajów Grupy Wyszehradzkiej.  Warsztaty miały na celu przybliżyć związkowcom zasady dotyczące stosowania Wytycznych OECD w działalności związkowej oraz na rzecz poprawy i przestrzegania standardów pracy w przedsiębiorstwach wielonarodowych.
 • 09.10.2014,  Warszawa – na zaproszenie Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  Joanna Szymonek, Wiceprezes PIHRB, reprezentowała Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu  na konferencji  pod tytułem „Odpowiedzialny biznes i współpraca instytucjonalna – przeciwdziałanie handlowi ludźmi, pracy przymusowej i łamaniu praw pracowniczych migrantów.” Celem spotkania była dyskusja o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi, pracy przymusowej i łamaniu praw pracowniczych migrantów.
 • 4.09.2014, Częstochowa – „Śniadanie z przedsiębiorcami” z udziałem Prezydenta Miasta Częstochowy. Prezentacja Prezeski instytutu nt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu – zrównoważony rozwój. Wymiar praktyczny”.
 • 23.10.2014, Warszawa – warsztaty nt. praw człowieka i biznesu dla uczestników konferencji
  międzynarodowej „Warszawski Dialogu na rzecz Demokracji”organizowanej przez MSZ, European Endowment for Democracy i Community of Democracies.
 • 19.03.2014, Bruksela – Wystąpienie Beaty Faracik, Prezeski Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu podczas sesji Podkomisji Praw Człowieka (DROI) Parlamentu Europejskiego poświęconej pracom nad umową międzynarodową dot. odpowiedzialności biznesu za naruszenia praw człowieka.   Tekst wystąpienia  / Agenda / Plakat / EP TV nagranie video posiedzenia
 • 20.02 – 21.02.2013, Bruksela – wystąpienie eskperckie Beaty Faracik podczas II szczyt Ombudsmanów krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej, połączonego z posiedzeniem połączonych Podkomisji Praw Człowieka (DROI), Komisji ds. Wolności Obywatelskich,
  Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE), oraz udziałem przedstawicieli sześciu
  delegacji międzyparlamentarnych do krajów partnerstwa Wschodniego, a także
  reprezentancji Zgromadzenia Parlamentarnego Euronestu.    Tekst wystąpienia (EN)  /  Videotransmisja z posiedzenia w Parlamencie Europejskim    /   Program II szczytu Obmudmanów