TEKSTY W PUBLIKACJACH:

WYBRANE PUBLIKACJE CZŁONKÓW PIHRB ZWIĄZANE TEMATYCZNIE Z JEGO DZIAŁALNOŚCIĄ

 O NAS W MEDIACH

Krótkie komentarze w mediach

Eliza Wasilewska, Ekspertka potrzebna od zaraz, magazyn internetowy Kontakt nr 167, 22.02.2016