Reportaż z konferencji nt. zrównoważonych łańcuchów dostaw, 27.10.2017

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim reportażem z konferencji nt. Zrównoważonych Łańcuchów Dostaw, która odbyła się w dniu 27 października br, w Ministerstwie Rozwoju.

SMART Newsletter jest dostępny tutaj.

Sprawozdanie z konferencji jest dostępne tutaj.