Rzeczpospolita: Debata nt. praw człowieka i biznesu (II Filar Wytycznych ONZ)

W dniu 7 lutego 2018 r. odbyła się druga z cyklu debata goszczona przez dziennik Rzeczpospolita poświęcona problematyce praw człowieka w kontekście biznesu, dedykowana odpowiedzialnści przedsiębiorstw za poszanowanie praw człowieka.

Do udziału w debacie moderowanej przez redaktor Zuzannę Dąbrowską z “Rzeczpospolita”, zaproszono:

 1. Joanna Szymonek, Przewodnicząca Rady Fundacji Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu
 2. Jacqueline Kacprzak, Samodzielne Stanowisko ds. CSR i Współpracy z Organizacjami Międzynarodowymi , Biuro Ministra, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 3. Dominika Bettman, Prezeska dr. finansowych CFO spółki Siemens Polska i Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu,  Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 4. Danuta Kędzierska, Kierownik ds. CSR, TUV Rheinland
 5. Anna Miazga, Koordynator ds. CSR, LPP S.A.
 6. Agata Oklińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego, Ministerstwo Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej
 7. Joanna Szabuńko, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
 8. Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny, Global Compact Network Polska
 9. Dr. Agata Rudnicka- Reichel, adiunkt, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

Debatę rozpoczęło krótkie wprowadzenie Joanny Szymonek, PIHRB prezentujące II Filar i kluczowe zagadnienia z nim związane. Następująca po nim moderowana dyskusja poruszała wątków, w tym:

 • Zarządzania najistotniejszymi kwestiami w zakresie praw człowieka na poziomie przedsiębiorstwa (Joanna Szymonek, PIHRB)
 • Jak UN Global Compact adresuje kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz jak firmy odnoszą się do tych kwestii w swoich raportach (Kamil Wyszkowski, Global Compact Network Poland)
 • Praktyki firm w zakresie  zarządzania najistotniejszymi kwestiami w zakresie praw człowieka na poziomie przedsiębiorstwa / zaangażowania interesariuszy (Dominika Bettman, Forum Odpowiedzialnego Biznesu/Siemens)
 • Dlaczego kwestia poszanowania praw człowieka jest ważna w kontekście łańcuchów dostaw (p. Agata Rudnicka).
 • Jakie są obszary najpoważniejszych naruszeń z perspektywy działalności organizacji pozarządowych (Joanna Szabuńko, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie)
 • Praktyczne aspekty, ich doświadczenia, wyzwania związane z wdrażaniem polityk w obszarze praw człowieka w tym w zakresie procesu należytej staranności (LPP, Siemens)
 • Rola Państwa w kwestii przestrzegania praw człowieka wspierania i monitorowania biznesu oraz ochrony obywateli przed naruszeniami  (Pani Jacqueline Kacprzak, MIiR)
 • Dobre praktyki, którymi administracja – duży pracodawca – może podzielić się z sektorem prywatnym / ZNaczenie wdrażania Krajowego Planu Działań dot. Wytycznych ONZ w obszarze zatrudnienia i polityki społecznej (Pani Agata Oklińska, MRPiPS).

Na stronie Rzeczpospolita można obejrzeć krótkie nagrania / setki z udziałem uczestników debaty.

Rejestracja - Newsletter PIHRB

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi newslettera PIHRB (Mogę się z niego w każdej chwili wypisać).

FreshMail.pl