SEKCJE

Sekcja Praw Człowieka w Sporcie

Przewodniczący Sekcji: mec. Stanisław Drozd

 

W końcu 2019 r. rozpoczęła działalność w ramach PIHRB Sekcja Praw Człowieka w Sporcie, kierowana przez współpracującego z PIHRB eksperta a zarazem pomysłodawcę i inicjatora jej powstania – mec. Stanisław Drozda, adwokata i partnera w kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Celem sekcji jest promowanie zasad odpowiedzialnego biznesu w sektorze sportowym, poprzez m.in.:

– promowanie wśród przedsiębiorstw chcących inwestować w sport działania w sposób etyczny, transparentny i społecznie odpowiedzialny, oraz poszanowania praw wszystkich uczestników sektora;

– stymulowanie dialogu pomiędzy wszystkim interesariuszami rynku sportowego, w celu m.in. wsparcia rozwiązywania sporów w sektorze i kształcenia etycznych i kompetentnych kadr do zarządzania sportem;

– zapewnienie wsparcia eksperckiego instytucjom państwowym zajmującym się egzekwowaniem prawa w sektorze sportowym.

Szczegółowe informacje na temat sekcji wkrótce zostaną zamieszczone na naszych stronach. 

Rejestracja - Newsletter PIHRB

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi newslettera PIHRB (Mogę się z niego w każdej chwili wypisać).