PIHRB partnerem regionalnym „The Valuing Respect Project: Developing Better Ways to Measure Business Respect for Human Rights”

10 lutego, 2018

Prezentacją na NASDAQ w dniu 29 stycznia 2018 r. oficjalnie rozpoczęła się realizacja projektu „The Valuing Respect Project: Developing Better Ways to Measure Business Respect for Human Rights, realizowanego przez Shift we współpracy z trzema partnerami regionalnymi, z których jednym – obok The Centre for Human Rights Uniwersytetu w Pretorii w Afryce Południowej oraz ASEAN CSR Network jest Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu. Celem projektu jest usprawnienie sposobu wykorzystania informacji i wskaźników umożliwiających efektywną i wiarygodną ocenę poziomu poszanowania praw człowieka przez firmy.

W realizację projektu zaangażowane są bezpośrednio dwie ekspertki PIHRB: Beata Faracik oraz Agata Mężyńska, współpracująca z PIHRB w tym projekcie szczególnie w zakresie prezentacji analizowanych danych. To nie jedyny polski akcent w projekcie, który otrzymał wsparcie finansowe od Humanity United oraz Norges Bank Investment Managment. Jednym z dwudziestu członków elitarnej International Advisory Group for the Valuing Respect Project został Piotr Kaźmierkiewicz z CDM Pekao.

W pierwszym roku projektu odbyły się na czterech kontynentach objętych projektem konsultacje z udziałem zarówno przedstawicieli biznesu jak i innych grup interesariuszy, w tym przedstawicieli NGOs, publicznych funduszy inswetycyjnych, agencji gwarancji kredytowych i agencji kredytów eksportowych:

  1. Raport z pierwszej rundy konsultacji z interesariuszami, Nowy Jork, 17 maja 2018
  2. Raport z pierwszej rundy konsultacji z interesariuszami w Europie, Londyn, 10 lipca 2018
  3. Raport z pierwszej rundy konsultacji z interesariuszami w Azji, Singapur, 29 sierpnia 2018
  4. Raport z pierwszej rundy konsultacji z interesariuszami w Afryce, Johannesburg, 15 listopada 2018
  5. Raport podsumowujący konsultacje i zawierający wnioski, stanowiące podstawę do działań w roku 2019: General Takeaways from 2018 Valuing Respect Multi-Stakeholder Consultations (February 2019)

Towarzyszyło im szereg bilateralnych i grupowych spotkań i telekonferencji, w tym m.in. z członkami International Advisorty Group:

W pierwszym roku projektu wiele uwagi poświęcono także na analizę aktualnego sposobu raportowania kwestii z obszaru praw człowieka przez firmy. Rezultatem są raporty z badań:

  1. Polska (GPW)
  2. Afryka Południowa
  3. Azja.

Skip to content