Warsztat i cykl konsultacji dla NGOs nt. mechanizmu rozpatrywania skarg na naruszenia Wytycznych OECD przez przedsiębiorstwa.

4 listopada, 2017

 Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.
Mechanizm rozpatrywania skarg na naruszenia Wytycznych przez przedsiębiorstwa.

Warsztat oraz cykl konsultacji dla NGOs.

5-6 grudzień 2017 | 5-6 December 2017

Ambasada Holandii, ul. Kawalerii 10, Warszawa

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu we współpracy z Fundacją Frank Bold oraz przy wsparciu Ambasady Królestwa Niderlandów zapraszają organizacje społeczeństwa obywatelskiego na praktyczny warsztat dedykowany stosowaniu Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych w działalności rzeczniczej oraz w zakresie składania skarg na działalność przedsiębiorstw naruszających Wytyczne OECD. Warsztat jest realizowany w ramach międzynarodowego projektu Improving Access to Remedy in Central and Eastern Europe i odbędzie się 5-6 grudnia 2017 r.

W czasie warsztatu zaplanowano przede wszystkim sesje praktyczne dedykowane mechanizmowi rozpatrywania skarg przez Krajowe Punktu Kontaktowe OECD, w szczególności opracowaniu skarg na naruszenia praw człowieka i inne naruszenia Wytycznych OECD przez przedsiębiorstwa, udokumentowywania zarzucanych przedsiębiorstwu działań oraz procesowi mediacji, na której opiera się mechanizm skargowy w ramach Krajowego Punktu Kontaktowego OECD (symulacja z udziałem uczestników warsztatu).

Działania 'po-warsztatowe’ obejmują indywidualne konsultacje oraz wsparcie w przygotowywaniu skarg dla tych organizacji, które zdecydują się na złożenie skargi w ramach procedury skargowej KPK OECD.

Półtoradniowy warsztat rozpocznie się w godzinach porannych 5 grudnia i zakończy lunchem 6 grudnia 2017r. w Ambasadzie Królestwa Niderlandów w Warszawie. Organizatorzy dysponują ograniczonym budżetem na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania uczestników.

Rejestracji należy dokonywać poprzez wysłanie wiadomości email zawierającej imię, nazwisko, stanowisko, afiliację, na adres:

warsztat.ngo@pihrb.org oraz anna.szlezinger@pihrb.org . 

Warunkiem skorzystania z konsultacji jest udział w warsztacie.

Szczegółowy program już wkrótce!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Skip to content