Zespół ds. CSR i ZR / MIiR: PIHRB współkoordynatorem Grupy Roboczej ds. osób świadczących pracę

We wtorek 2 października 2018 r. odbyło się drugie już spotkanie Grupy roboczej ds. osób świadczących pracę, powołanej w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministrze Innowacji i Rozwoju.

Zadaniem Grupy roboczej, której prace współkoordynuje Pani Sędzia Urszula Klejnowska-Mosiołek z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Beata Faracik, Prezeska PIHRB, jest zwiększenie świadomości i podnoszenie standardów przestrzegania praw człowieka w przedsiębiorstwach ze szczególnym uwzględnieniem relacji w łańcuchu dostaw.

Wśród zadań Grupy roboczej znalazły się:

  • wypracowanie rekomendacji z zakresu prawno-karnego oraz wypracowanie rekomendacji regulacji zapewniających skuteczny system ochrony i pomocy dla ofiar pracy przymusowej, w szczególności w zakresie depenalizacji ofiar handlu ludźmi,
  • analiza danych statystycznych i badań nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce, w tym opracowanie materiałów dla przedsiebiorców w zakresie zachowania należytej staranności w zatrudnianiu cudzoziemców, jak również materiał informacyjny dla cudzoziemców pracowników w zakresie praw i ochrony polskiego systemu prawno-instytucjonalnego dla cudzoziemców pracujących w Polsce,
  • opracowanie narzędzi dla przedsiębiorców, wspierających ich we współpracy z agencjami zatrudnienia i agencji pracy tymczasowej,
  • BHP jako narzędzie wdrażania zasad CSR w przedsiębiorstwie.

 

Dokumenty:

 

Rejestracja - Newsletter PIHRB

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi newslettera PIHRB (Mogę się z niego w każdej chwili wypisać).

FreshMail.pl