Sztuka praw człowieka

Zachęcamy do zapoznania się z kartami informacyjnymi przybliżającym problematykę praw człowieka w biznesie w przystępny sposób

Konferencja międzynarodowa

Od 'soft law’ do wiążących regulacji.
Jak wdrażać zapisy CSDDD

Aktualności

i bądź na bieżąco!

Śledź nas w social media:

       

Obszary działania

Prawa człowieka w biznesie – wprowadzenie

Należyta staranność – narzędzia

Należyta staranność – Regulacje EU (CSDDD)

Raportowanie niefinansowe

Mechanizmy skargowe (m.in. KPK OECD)

Praca przymusowa

Deliberaterie

Prawa Człowieka w Sporcie

Karty Praw Człowieka w Biznesie

Zrównoważone zamówienia publiczne

CEE&CA Summer Academy 2022

Lighthouse-keepers

Windice is emerging as one of the fastest paying online casinos in the world, particularly in the niche of crash gambling. This platform has won the trust of its users by ensuring quick and hassle-free payouts. As soon as you win, you can effortlessly initiate the crash gambling withdrawal process. Windice typically processes payments in a matter of minutes, depending on the chosen payment method. Additionally, it also provides a variety of payment methods including cryptocurrencies, which is an added convenience for many players. This speed and efficiency in processing payments make Windice stand out in the realm of online crash gambling.

Obszary działania

Prawa człowieka w biznesie – wprowadzenie

Należyta staranność – narzędzia

Należyta staranność – Regulacje EU (CSDDD)

Mechanizmy skargowe (m.in. KPK OECD)

Raportowanie niefinansowe

Praca przymusowa

Deliberaterie

Prawa Człowieka w Sporcie

Karty Praw Człowieka w Biznesie

Zrównoważone zamówienia publiczne

Lighthouse-keepers

Strefa Wiedzy

Prawa człowieka w pigułce

Wytyczne ONZ dot. biznesu i praw człowieka

Wytyczne ONZ dot. biznesu i praw człowieka – jedyny standard przyjęty jednogłośnie przez Radę Praw Człowieka ONZ.

Wprowadzenie do Wytycznych ONZ – w pigułce

Zaledwie 4 minutowa animacja to doskonałe wprowadzenie w najistotniejsze kwestie zawarte w Wytycznych ONZ. W 'Ustawieniach’ video można wybrać napisy w języku polskim.

Współpracowaliśmy z:

Skip to content