Zapraszamy do udziału w konferencji międzynarodowej „Deliberateria – przestrzeń do dialogu” (28.09.2021)

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji międzynarodowej Deliberateria – przestrzeń do dialogu”, która odbędzie się w dniu 28 września 2021 r. w godzinach 10.00 – 14.00 w formule online (zoom) oraz w towarzyszącym jej warsztacie poświęconym facylitacji w kontekście deliberaterii (godz. 15.00 – 16.30). Udział w wydarzeniu wymaga rejestracji – link do formularza zgłoszeniowego znajdą Państwo – tutaj (REJESTRACJA). Zarówno konferencja jak i warsztat są nieodpłatne.

W czasie wydarzenia zaprezentowana zostanie deliberateria –  nowa forma dialogu, czy nawet szerzej  zaangażowania – obywatelskiego, wypracowana w ramach projektu „Prawa człowieka i biznes – dialog społeczny post-COVID19”, wspieranego grantem z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowego ze środków EOG.

Uczestnicy i uczestniczki konferencji będą mieli okazję nie tylko przyjrzeć się deliberaterii na tle innych form partycypacji społecznej ale i jej doświadczyć w praktyce w ramach mini-deliberaterii wkomponowanej w program wydarzenia.

Będzie też okazja zapoznać się z drogą jaką przeszła i pierwotna idea i zespół projektowy od inspiracji islandzkim procesem konstytucyjnym, przez pilotażową organizację spotkań on-line z mieszkańcami trzech miast we współpracy z samorządami miast Poznania, Przemyśla i Częstochowy, po e-publikację zbierającą najważniejsze wnioski z projektu. Osobny moduł poświęcimy rozmowie na temat projektowania uniwersalnego. Towarzyszyć nam będą zarówno koleżanki i koledzy z zespołu projektowego po stronie Urzędów Miast jak i po stronie PIHRB, oraz eksperci z Uniwersytetu Islandzkiego – partnera projektu.

PROGRAM KONFERENCJI – PROGRAM PL (PDF)

Po konferencji planowany jest warsztat dla osób zainteresowanych tematem facylitacji w kontekście deliberaterii (zainteresowanie udziałem należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym na konferencję).

Konferencja jest skierowana szczególnie do osób działających w samorządach i NGO oraz wszystkich, których ciekawi rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz nowych form dialogu.

Zarejestruj się: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Jeśli chcesz wiedzieć w jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zapoznaj się z klauzulą informacyjną. (PL/EN)

.

.

ENGLISH:

We kindly invite you to participate in the international conference „Deliberateria – a space for dialogue”, organized by the Polish Institute for Human Rights and Business (PIHRB) and the University of Iceland, which will take place online (zoom platform) on September 28, 2021 at 10.00 – 14.00. The simultaneous translation will be provided (PL-EN- PL). Register here: https://tinyurl.com/2z4w7uay

During the event, #deliberateria – a new form of dialogue, or even more broadly – civic engagement, will be presented. It has been developed as a part of „Human rights and business – social dialogue post-COVID19” project, carried out with support from the Active Citizens – National Fund program, financed from EEA Funds.

Participants of the conference will have the opportunity not only to understand #deliberateria in the context of other forms of social participation, but also to experience it in practice thanks to mini-deliberateria session integrated into the program of the event.

There will also be an opportunity to learn about the path that the original idea and the project team have gone through, from being inspired by the Icelandic constitutional process and organizing the online pilot meetings with residents of three cities in cooperation with the local governments of Poznań, Przemyśl and Częstochowa, to an e-publication collecting the most important conclusions from the project. This will be possible thanks to sessions aimed to present process leading to deliberateria from the perspective of the  project teams from City Halls and PIHRB. A separate module will be dedicated to issues concerning universal design and reasonable adjustments when organizing events aimed to include broad range of participants.

Participants will also have opportunity to learn more about Icelandic approaches to broadly understood social dialogue from experts from the University of Iceland – project partner, prof. Jón Olafsson and prof. Salvör Nordal.

Those interested in the subject of facilitation in the context of deliberateria can choose to take part also in a dedicated 1.5h workshop taking place after the conference (15.00 – 16.30) for (in Polish only; please make sure to indicate relevant option on the application form).

The conference is dedicated – in particular – to local governments and NGOs, and to all those who are interested in the development of civil society and new forms of dialogue.

CONFERENCE PROGRAM – PROGRAM EN (PDF)

Register here: REGISTRATION FORM

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu „Prawa człowieka i biznes – dialog społeczny post COVID19) realizowanego z dotacji nr K1m/0457 programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG,

Już jest! „Różnorodność i kultura włączająca krok po kroku. Praktyczny przewodnik dla organizacji”

Już jest! „Różnorodność i kultura włączająca krok po kroku. Praktyczny przewodnik dla organizacji”

Z ogromną satysfakcją i radością oddajemy w Wasze ręce kolejne narzędzie!

Poradnik „Różnorodność i kultura włączająca krok po kroku. Praktyczny przewodnik dla organizacji” pod redakcją Dominiki Sadowskiej, powstawał przez ostatnie miesiące w toku prac wyjątkowej grupy praktyczek i praktyków różnorodności zebranych wokół nieformalnej inicjatywy D&I Roundtable, przy wsparciu finansowym Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce.

D&I Roundtable to grupa osób zajmujących się zarządzaniem różnorodnością i budowaniem kultury włączającej w kilkunastu różnych organizacjach i przedsiębiorstwach oraz Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu i Divercity+, z których inicjatywy powstała.

Co niemniej istotne – nie tylko możecie Poradnik pobrać (i to i w wersji rozkładówkowej i w wersji z pojedynczym układem stron) – ale i posłuchać ekspertek i ekspertów, dzięki którym powstał.

Już bowiem dzisiaj o godz. 10.00, na naszym profilu w mediach społecznościowych będziemy transmitować na żywo seminarium, podczas którego opowiemy i o wyzwaniach związanych z zarządzaniem różnorodnością i jak sobie z tym radziły firmy uczestniczące w D&I Roundtable, i o tym od czego zacząć drogę do zbudowania kultury włączającej w swojej organizacji czy firmie.

Seminarium skierowane jest przede wszystkim do osób, które w różnych miejscach organizacji i z różnych powodów zajmują się tematem różnorodności i budowania kultury włączającej, ale i dla wszystkich tych, którym włączająca przestrzeń życia i pracy jest bliska ich sercu.

PROGRAM SEMINARIUM znajdziecie tutaj.

INSPIRACJE (publikacje, nagrania) – tutaj

Nagranie z części plenarnej seminarium tutaj.

Zapraszamy!

PORADNIK (wersja online, wersja rozkładówkowa)PDF

PORADNIK (wersja online, strony pojedyncze)PDF

Po raz 3. PIHRB patronem merytorycznym ELSA Right2B Forum

Po raz 3. PIHRB patronem merytorycznym ELSA Right2B Forum

(21.05.2021) Po raz trzeci Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu objął patronat merytoryczny nad organizowanym także po raz trzeci przez ELSA Poland – Right2Be Forum. Celem Right2B Forum jest stworzenie ogólnopolskiej platformy do dyskusji pomiędzy młodymi ludźmi wchodzącymi na rynek pracy na temat poszanowania praw człowieka w biznesie.

Tym razem przedmiotem dyskusji panelowej był wpływ prawników na rozwój odpowiedzialnego biznesu i na społeczną odpowiedzialność biznesu.

1️⃣

W pierwszej części paneliści reprezentujący różne środowiska przestawili swoją diagnozę tego jak sytuacja wygląda aktualnie i czego od prawników oczekują pracownicy, mali i średni przedsiębiorcy, NGOs oraz duże podmioty inwestycyjne i korporacje w kontekście doradztwa i raportowania w obszarze ochrony praw człowieka i środowiska.

2️⃣

W drugiej części, prawnicy podjęli próbę zmierzenia się wystawioną diagnozą ale i sami poruszyli szereg kwestii i czynników mających wpływ na postawy prawników w pracy a i sami zaproponowali szereg rozwiązań. W części finalnej, dyskusyjnej nie tylko próbowaliśmy porównać wnioski z obu części z podejściem prawników oraz wskazać największe trudności, z którymi muszą się mierzyć oni, ale i ich otoczenie. Na koniec wybrzmiał cały szereg rekomendacji, które ELSA zbierze i przedstawi właściwym organom i instytucjom.

Dyskusję można było śledzić na żywo, ale i można nadal obejrzeć na profilu ELSA Poland na Facebooku.

Po raz trzeci też w tej przygodzie towarzyszyła nam dr. Agata Rudnicka-Reichel, Adiunkt w Katedrze Logistyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Ekspertka Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która moderowała dyskusję. W dyskusji udział wzięli:

 • Dr hab. Joanna Unterscheutz – Profesor Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.
 • Bartosz Kwiatkowski – Dyrektor Fundacji Frank Bold, Wiceprezes Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu oraz wspólnik w kancelarii radców prawnych Frank Bold.
 • Magdalena Andrejczuk – CSR expert w Allegro.pl
 • r.pr. Weronika Achramowicz – partner w kancelarii prawnej Baker McKenzie
 • adw. Stanisław Drozd – partner w kancelarii Wardyński i Wspólnicy
 • r.pr. Zrinka Percic – in house, specjalistka z zakresu zamówień publicznych
 • Barbara Surdykowska – Prawniczka, ekspertka do spraw prawa pracy w Biurze Eksperckim Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i
 • Beata Faracik – Prezeska Zarządu Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu.

PIHRB w Rzeczpospolitej o trendach legislacyjnych i narzędziach

(26.3.2021) Zachęcamy do zapoznania się z dodatkiem Biznes odpowiedzialny w Polsce, który już po raz piąty towarzyszy Rzeczpospolitej w pierwszych dniach wiosny, i który po raz kolejny objęliśmy patronatem PIHRB.

Szczególnej uwadze Państwa polecamy artykuł autorstwa prezeski PIHRB, Beaty Faracik poświęcony najnowszym trendom legislacyjnym i narzędziom, które mogą firmom pomóc się do nowych oczekiwań przygotować.

Zapraszamy na stronę Rzeczpospolitej i do kiosków Ruchu!

4 x VRP. Zapraszamy na warsztaty.

Po lutowym, wprowadzającym w temat webinarium na temat narzędzi i wskaźników dot. poszanowania praw człowieka przez biznes, które można wykorzystać w strategicznym zarządzaniu firmą, było dla Państwa inspirującym wprowadzeniem do tematu, czas na wejście w szczegóły i wskazówki jak z nich najbardziej efektywnie korzystać. Zapraszamy zatem Państwa na 4 spotkania on-line w formule warsztatowej, podczas których przyjrzymy się bliżej poszczególnym narzędziom. Aby wziąć w nich udział niezbędna jest REJESTRACJA. 

Co istotne: można uczestniczyć w wybranych lub we wszystkich wydarzeniach – w zależności od Państwa preferencji. Ich opisy znajdą Państwo poniżej.
Ze względu na formułę wydarzenia NIE będą transmitowane online ani dostępne w późniejszym terminie.

1. Business Model Red Flags
24 wskaźniki dotyczące zagrożeń dla praw człowieka, które są integralną częścią określonych cech modelu biznesowego firmy. Narzędzie to ułatwia liderom biznesowym, zarządom i inwestorom, a także społeczeństwu obywatelskiemu, identyfikację tych zagrożeń i ocenę, czy firma im przeciwdziała.

Termin webinarium:
Nowy termin: 12 maja 2021 r., godz. 15.00-16.00
Dołącz do wydarzenia na FB

2. Leadership & Governance Indicators

Zestaw wskaźników dotyczących przywództwa oraz ładu korporacyjnego, które pomagają ocenić stan i postępy firmy w budowaniu kultury poszanowania praw. Wskaźniki te opierają się na czterech cechach kultury korporacyjnej, które są kluczowe dla poszanowania praw człowieka: autentyczności zaangażowania; odpowiedzialności i rozliczalności; szacunku i empatii; oraz uczeniu się organizacji. Dzięki proponowanym wskaźnikom, organizacja może przyjrzeć się formalnym rozwiązaniom i procesom zarządzania, które wspierają te cechy; a następnie, kluczowym zachowaniom liderów, które je ilustrują i wzmacniają.

Termin webinarium:
22.04 (g. 15.00 – 16.00)
Dołącz do wydarzenia na FB

3. Quality of Relationships Resource

Zbiór studiów przypadku i metodologii na temat tego, jak firmy mogą mierzyć jakość swoich relacji z ludźmi. Prowadzenie biznesu z poszanowaniem ludzkiej godności i równości zaczyna się, pod wieloma względami, od budowania dobrej jakości relacji z pracownikami, lokalnymi społecznościami i konsumentami. Ocena tych relacji może w sposób istotny pomóc zarządom, kierownictwu i liderom w głębokim zrozumieniu swoich firm i ich wpływu na otoczenie.

Termin webinarium:
27.04 (g. 15.00 – 16.00)
Dołącz do wydarzenia na FB

4. Indicator Design Tool

Indicator Design Tool to narzędzie ułatwiające przedsiębiorstwom i ich interesariuszom opracowywanie i używanie wskaźników tak, by można było łatwo dostrzec jakie działania są efektywne, przynoszą korzyści i dlaczego tak się dzieje, w odniesieniu do konkretnych celów związanych z poszanowaniem praw człowieka w biznesie. Zadaniem narzędzia jest wspieranie procesów decyzyjnych oraz alokacji zasobów na to, co przynosi wymierne rezultaty pracownikom, konsumentom i lokalnym społecznościom, ale i samej firmie.

Termin webinarium:
29.04 (g. 15.00 – 16.00)
Dołącz do wydarzenia na FB

Wszystkie webinaria odbędą się na platformie Zoom i prowadzone będą w j. angielskim z tłumaczeniem na język polski. Link do spotkania zostanie wysłany do zarejestrowanych uczestników.
Udział w pierwszej serii spotkań jest nieodpłatny, dzięki finansowaniu przez donorów projektu.

Gorąco zapraszamy i liczymy na Państwa udział!
Do zobaczenia w kwietniu!

PIHRB w debacie Rzeczpospolitej

(25.2.2021) Zachęcamy do zapoznania się ze znajdującą się w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej relacją z debaty, która odbyła się w dniu 17 lutego br. 

W debacie pt. „W przededniu rewolucji – czy i jak polski biznes przygotowuje się do zmian przepisów dotyczących raportowania i zapowiadanych regulacji dot. należytej staranności w obszarze praw człowieka i środowiska?” udział wzięli:

 • Dominika Wierzbowska, Naczelnik Wydziału ds. CSR i współpracy z organizacjami pozarządowymi, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
 • Beata Faracik, Prezeska zarządu, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu
 • Jacek Jackowiak, Dyrektor ds. CSR, Grupa Lubawa

Oprócz zapisu w postaci artykułu w głównym wydaniu Rzeczpospolitej, w dniu 25 lutego o godz. 13:00 na stronie głównej rp.pl wyemitowana została relacja z debaty.

W czasie debaty paneliści poruszyli szereg różnych kwestii. Dominika Wierzbowska, naczelnik Wydziału ds. CSR i współpracy z organizacjami pozarządowymi, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej omówiła jak wygląda wprowadzanie rozporządzenia w sprawie taksonomii i związanych z nim przepisów w Polsce – na co i kiedy powinny się przygotować firmy oraz czy i jak Ministerstwo Rozwoju stara się przekonać firmy, by w swoich planach rozwoju, strategiach inwestycjach uwzględniały kwestie ESG.

Mirosław Kachniewski, prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych podzielił się opinią jak na polski rynek, na notowania spółek giełdowych i procesy fuzji i przejęć może wpłynąć wchodzące w marcu br. w życie unijne rozporządzenie z listopada 2019 r., które zobowiązuje firmy zarządzające funduszami czy asset management do publikowania szeregu wskaźników z zakresu ESG na poziomie poszczególnych funduszy, portfeli inwestycyjnych oraz na poziomie samej firmy zarządzającej. A także jakie znaczenie na przekazywanie danych niefinansowych będzie miało opublikowanie przez GPW wspólnie z EBOiR wspólnego standard przekazywania danych niefinansowych oraz które jeszcze z wchodzących teraz w życie i planowanych regulacji związane z kwestiami ESG mogą być największym wyzwaniem dla polskich firm.

Prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, Beata Faracik z kolei omówiła regulacje dot. należytej staranności w obszarze praw człowieka i środowiska nad którymi toczą się aktualnie prace legislacyjne na poziomie unijnym a także jakie będzie to miało znaczenie dla polskich przedsiębiorstw, dla ich rozwoju, i co będzie największym wyzwaniem. Niestety jej ocena kompetencji polskich firm w zakresie zarządzania ryzkiem niefinansowym, w tym ryzykiem związanym z prawami człowieka nie była nadmiernie optymistyczna. Interesującym wątkiem w dyskusji była także kwestia tego czy firmy mają świadomość metod zarządzania i narzędzi, które pomagają mierzyć, ulepszać i prezentować postępy w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Doskonałym dopełnienie wypowiedzi przedstawicielki PIHRB była wypowiedź praktyka, Jacek Jackowiak, dyrektora ds. CSR w Grupie Lubawa, która jest jedną z bardziej świadomych spółek, które podchodzą szeroko do zarządzania ryzykiem niefinansowym, uwzględniając także kwestie związane z prawami człowieka. Wyjaśnił on co firmę skłoniło do takiego podejścia i jakie korzyści biznesowe w postaci konkretnych zamówień od koncernów międzynarodowych to przyniosło. Podzielił się także informacją co było największym wyzwaniem i na co firmy powinny zwrócić uwagę oraz od czego najlepiej zacząć. Wyjaśnił także, dlaczego warto wiązać kwestie ESG, w tym prawa człowieka z modelem biznesowym firmy.

Zarówno artykuł jak i krótka relacja video z debaty są dostępne na stronie Rzeczpospolitej.

Skip to content