Jak uczyć zrównoważonego rozwoju? Debata CDT

2 lutego 2021 r. odbyła się pierwsza debata edukacyjna organizowana przez #FundacjaPFRCentralny Dom Technologii CDT w ramach nowego cyklu ”CDTalks, czyli debaty o edukacji”, w czasie której prelegenci dyskutowali na temat tego jak uczyć zrównoważonego rozwoju?

W debacie wzięła udział Joanna Szymonek, Przewodnicząca Rady Fundacji.

W panelu wzięli także udział eksperci:

🔹 Paweł Dobrowolski – Polskim Funduszu Rozwoju

🔹 Prof. Piotr Skubała – Uniwersytet Śląski w Katowicach

🔹 Joanna Szymonek – Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu

🔹 Mirosław Proppe – WWF Polska

🔹 Anna Grabowska – ŻABKA – mały wielki sklep

🔹 Joanna Gadomska – Edukatorka Roku 2020 w kategorii Ekologia

Moderator: Ernest Bodziuch – dziennikarz radiowy i telewizyjny.

Dołącz do nas! Wezwij UE do wprowadzenia regulacji dot. odpowiedzialności biznesu za naruszenia praw człowieka

ZMIENIAMY ZASADY BY POCIĄGNĄĆ BIZNES DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BRAK POSZANOWANIA NASZYCH PRAW!

Potrzebujemy Twojego wsparcia by zapewnić poszanowanie praw człowieka i środowiska! Wielkie firmy, dążąc do zysku, często niszczą środowisko i naruszają prawa człowieka na całym świecie.

Potrzebujemy regulacji prawnych, które położą temu kres i pociągną korporacje do odpowiedzialności.

Jesteśmy jedną ze 125 organizacji pozarządowych wspierających kampanię #HoldBizAccountable, które wzywają UE, aby wprowadziła nowe, silne przepisy zobowiązujące firmy do odpowiedzialności. Możesz nas wesprzeć jednym kliknięciem! >>> https://www.enforcinghumanrights-duediligence.eu/

Komisja Europejska prowadzi do 8 lutego konsultacje społeczne w sprawie nowych regulacji, zgodnie z którymi firmy miałyby obowiązek upewnienia się, że produkty i usługi, które nam oferują, nie szkodzą ludziom ani środowisku na całym świecie, zarówno na etapie produkcji jak i użytkowania.

Możemy położyć kres nadużyciom korporacji – ale tylko wtedy, gdy nowe prawo będzie wystarczająco silne!

Podpisz tutaj >>> https://www.enforcinghumanrights-duediligence.eu/ aby wezwać UE do podjęcia działań!

Zostały nam 2 tygodnie, aby przekazać UE przesłanie, że prawa człowieka i środowisko są ważniejsze od zysku!

DOŁĄCZ DO NAS! ZADBAJ O SWOJE PRAWA I ICH OCHRONĘ!

#znaj swoje prawa

Czym jest zabezpieczenie społeczne i jak sprawdzić czy Twój pracodawca odprowadził składki „na ZUS”? Czy wiesz do jakich środków ochrony osobistej masz prawo w pracy? Czy Twoja firma przestrzega Twojego prawa do dni wolnych od pracy oraz corocznych płatnych urlopów? Ile masz czasu na odwołanie się od otrzymanego od pracodawcy wypowiedzenia z pracy do sądu pracy? Co możesz zrobić, jeśli uważasz, że te lub inne Twoje prawa związane z wykonywaniem pracy są łamane? Dlaczego nie tylko w dobie pandemii i rosnących rozwarstwień społecznych każdy z nas powinien znać swoje prawa? Skąd czerpać wiedzę o prawach, które nam przysługują? Dowiedz się więcej i zadbaj o siebie!

Wiele informacji o prawach i co zrobić jeśli podejrzewasz, że zostały naruszone znajdziesz zapewne w internecie. Ale jeśli chcesz mieć pewność co do wiarygodności informacji i jej aktualności zdecydowanie lepiej będzie jeśli zajrzysz na stronę Państwowej Inspekcji Pracy. Możesz także skorzystać z porady prawnej z zakresu prawa pracy na Infolinii PIP (w godzinach 9.00 – 15.00), pod numerami telefonów (opłaty zgodnie z cennikiem operatorów):

Infolinia Państwowej Inspekcji Pracy

 • 801 002 006 – dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych,
 • 459 599 000 – dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych.

Informacje na stronie PIP:

Oczywiście poradę znajdziesz też u prawników, w kancelariach prawnych. Ale jeśli koszty są przeszkodą, możesz skorzystać z pomocy w jednym z ponad 1500 punktów darmowej pomocy i poradnictwa.

Więcej szczegółowych informacji nt. bezpłatnej pomocy prawnej – https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/ 

Materiały pomocne w codziennej pracy i egzekwowaniu praw pracowniczych znajdziesz także na stronie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych:  

OPZZ – https://www.opzz.org.pl/porady-dla-pracownikow

W sytuacji gdy jesteś traktowany_a nierówno z powodu tego, kim jesteś, czy też gdy państwo naruszyło twoje prawa, możesz także zgłosić się do Rzecznika Praw Obywatelskich i zasięgnąć informacji u prawników z Biura RPO na bezpłatnej infolinii 800 676 676. Swoją sprawę można te zgłosić do RPO za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt (punkt 2/4).

INFOLINIA RPO – 800 676 676

(poniedziałki 10.00 – 18.00; wtorek – piątek 8.00 – 16.00)

Jak możesz dochodzić sprawiedliwości?

Oczywiście możesz zgłosić sprawę do sądu pracy lub sądu cywilnego. Możesz jednak także spróbować alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów. Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów dla pokrzywdzonego.

Jedną z możliwości doprowadzenia do pozasądowego, ugodowego rozwiązania sporu jest mediacja, czyli dobrowolne negocjacje prowadzone przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.

Jeszcze inną, pozasądową ścieżkę, także opartą na mediacji, oferuje Krajowy Punkt Kontaktowy OECD (KPK OECD). Choć formalnie KPK rozpoznaje zawiadomienia o potencjalnym naruszeniu Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, ich zakres jest szeroki i obejmuje między innymi prawa pracownicze i prawa człowieka.

Zawiadomienie o potencjalnym naruszeniu Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych należy złożyć drogą elektroniczną wysyłając formularz zawiadomienia na adres kpk.oecd@mfipr.gov.pl. Szczegółowe informacje dot. KPK OECD znajdują się na stronie  https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/zawiadomienia.

* * * * * * * * * * * * *

* Niniejszy tekst jest pierwszym z cyklu wpisów zawierających informacje na temat praw przysługujących ludziom w kontekście biznesu a także źródeł informacji i sposobów dochodzenia sprawiedliwości w przypadku ich naruszenia przez firmy.

* * * * * * * * * * * * *

Projekt „Prawa człowieka i biznes – dialog społeczny post-COVID19” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. W ramach projektu powstanie szereg rekomendacji dla administracji polskiej, kampanie informujące o prawach człowieka w biznesie oraz umożliwiające wyrażenie opinii na temat działań jakie powinien podjąć rząd by lepiej chronić prawa ludzi przed negatywnym wpływem chciwości niektórych firm. Zostanie także wypracowany i przetestowany w ramach pilotażu nowy model dialogu społecznego zawierający elementy deliberacyjne.

Nowy rok, nowe wyzwania. Zaczynamy projekt „Prawa człowieka i biznes – Dialog społeczny post-COVID19”

Z przyjemnością informujemy, że projekt „Prawa człowieka i biznes – dialog społeczny post-COVID19”, zyskał aprobatę ekspertów i otrzymał dofinansowanie w ramach dotacji z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG. Projekt będzie realizowany przez 15 miesięcy, do końca lutego 2022 r.

Projekt odpowiada na problem jakim jest brak odpowiednich do sytuacji kryzysu form i zakresu dialogu  społecznego w sytuacji kryzysowej przy głębokiej polaryzacji społecznej.

Kryzys ekonomiczny spowodowany COVID-19 uwypuklił nieadekwatność istniejących regulacji prawnych do obowiązku zapewnienia ochrony praw człowieka przez Państwo, w tym w zakresie regulacji dotyczących odpowiedzialności przedsiębiorstw za poszanowanie praw człowieka zgodnie z Wytycznymi ONZ dot. biznesu i praw człowieka (2011). Jednocześnie pokazał brak odpowiednich dla sytuacji lockdown’u i dystansu społecznego form i zakresu dialogu społeczno-obywatelskiego. Przy obecnej polaryzacji społeczeństwa, idea dialogu nabiera jeszcze większego znaczenia.

Dlatego, korzystając z doświadczeń islandzkiego procesu  konstytucyjnego, który miał na celu wynegocjowanie ‘nowej umowy społecznej’ i odbudowanie zaufania do Państwa po kryzysie 2008, zainicjujemy wypracowanie nowego modelu – poszerzonego – dialogu społecznego uwzględniającego elementy deliberacyjne i uwzględniającego ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19, który przetestujemy wypracowując i konsultując online rekomendacje dot. II Krajowego Planu Działań dot. Biznesu i Praw Człowieka oraz – w 3 miastach – zagadnienia istotne z punktu widzenia biznesu i praw człowieka.

Projekt będzie realizowany przez Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu w partnerstwie z Uniwersytetem Islandii (Háskóli Íslands), a w szczególności prof. Jón Ólafssonem, kierownikiem projektu Democratic Constitutional Design oraz prof. Salvör Nordal, Rzeczniczką Praw Dziecka Islandii.

Współpraca z Uniwersytetem Islandzkim, w szczególności z Prof.  Jón  Ólafsson’em, badaczem demokracji w czasie zawirowań społecznych i rosnącej opresji, szefem projektu „Democratic  Constitutional  Design:  Negotiating Civic Engagement, Institutional Control and the Common Good”(realizowanego razem z Biurem Premiera IS, monitorującym wdrażanie zmiany konstytucji) oraz z Prof. Salvör Nordal, Dyrektor Centrum Etyki (potwierdzone), koordynującą jeden z obszarów procesu  konstytucyjnego w latach 2009- 2013 – którego efekt określono mianem pierwszej na świecie „konstytucji oparta na crowdsourcingu” to gwarancja jakości i dostępu do informacji nt. najbardziej spektakularnego procesu angażującego zwykłych obywateli w  zmianę  ram  prawnych regulujących system społeczno-gospodarczy kraju. Dla nas szczególnie istotne będą jednak nie efekty prac lecz wnioski dotyczące efektywności działań angażujących obywateli w proces oraz rozwiązań zapewniających jak największą reprezentatywność procesu.

Aby otrzymywać bieżące informacje o projekcie zachęcamy do zapisu na newsletter lub śledzenie podstrony projektu tj. https://pihrb.org/prawa-czlowieka-i-biznes/

* * *

Projekt „Prawa człowieka i biznes – dialog społeczny post-COVID19” jest realizowany dzięki dotacji nr k1m-0457 z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG.

#Tak było w 2020…

#Tak było w 2020…

Rok 2021 już się powoli 'rozkręca’ ale zanim zaczniemy Was zapraszać do udziału w zaplanowanych na 2021 r. webinariach i wydarzeniach, czas na skrótowe podsumowanie minionego roku.

Na początek analizy, raporty i artykuły:

W 2020 r. zakończyły się także prace nad poradnikiem dla biznesu – zawierającym konkretne narzędzia – wypracowanym w w szerokim gronie interesariuszy w ramach Grupy Roboczej ds. relacji z osobami świadczącymi pracę przy MFFIPR, którą mieliśmy przyjemność i wyzwanie koordynować:

Download images

Wsparliśmy ekspercko także opracowanie dwóch publikacji The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI), tj. „Normative Framework Guide – Responsibility of Businesses Concerning Human Rights, Labour Exploitation and Human Trafficking” oraz „Navigating through your supply chain. Toolkit for prevention of labour exploitation and trafficking.

Byliśmy także obecni w prasie branżowej i na portalach dedykowanych problematyce odpowiedzialnego biznesu:

Ponadto, prezeska PIHRB, Beata Faracik, która na co dzień jest członkiem panelu redaktorskiego sekcji Developments in the fieldBusiness and Human Rights Journal, została jedną z redaktorów wydania specjalnego Business and Human Rights Journal (Cambridge University Press) planowanego na rok 2023, a dedykowanego sytuacji i wyzwaniom w obszarze biznesu i praw człowieka w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Konferencje i warsztaty

Choć brakowało nam bezpośredniego kontaktu, pozytywną stroną ograniczeń było to, że wersja online różnych wydarzeń znacznie „skróciła” odległości a wnioski oraz rekomendacje z naszych analiz i opracowań dot. tego warto zmienić by świat biznesu był bardziej przyjazny ludziom, miały okazję wybrzmieć nie tylko w Polsce ale i innych krajach UE, Ukrainie, Meksyku czy Korei.

Przedstawiliśmy je bowiem m.in. :

 • na sesji trzech komisji Parlamentu Europejskiego (DROI, JURI, INTA) poświęconej regulacjom z zakresu należytej staranności w obszarze praw człowieka, gdzie zaprezentowano wspólną analizę PIHRB i Uniwersytetu w Erlangen pt. „Human Rights Due Diligence Legislation – Options for the EU. Substantive Elements of Potential Legislation on Human Rights Due Diligence” (Bruksela, 22.06.2020);
 • w ramach Conference Roundtable na 6th Global Business and Human Rights Conference, (Monterey, Meksyk, 4.09.2020);
 • na IV Kharkiv International Legal Forum – Business and Human Rights Forum organizowanym przez Uniwersytet im. J. Mądrego w Charkowie wraz z partnerami m.in. PIHRB, Charków, (Ukraina, 23-24 września 2020), które zyskało już status regionalnego wydarzenia;
 • na World Human Rights Cities Forum 2020 w Gwangju Metropolitan City, Korea Południowa gdzie zaprezentowaliśmy wspólnie z Divercity+ artykuł pt. „Redefined VUCA as the urban response to the post-COVID paradigm” (Gwangju, Korea Południowa, 8.10.2020);
 • na 1st Regional Forum on Business and Human Rights in Eastern Europe and Central Asia, organizowanym przez UNDP I OHCHR (Istanbul/Kijów, 23-25.11.2020) gdzie głosy naszych ekspertek wybrzmiały zarówno w panelu dotyczącym gender oraz panelu dot. przeciwdziałania pracy przymusowej i handlowi ludźmi w EŚW;
 • podczas konferencji organizowanej przez Polski Krajowy Punkt Kontaktowy OECD ds. odpowiedzialnego biznesu z okazji 20-lecia zapewniania przez Sieć KPK OECD dostępu do środków zaradczych (Warszawa, 3.12.2020);
 • w ramach MFF Watch Docs 2020 zabraliśmy głos w debacie online na temat tego kto rządzi rozmową o ekologii?

… i pewnie jeszcze sporo by wymieniać.

Zorganizowaliśmy też webinar z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawicielki MFFIPR oraz wiceprezesa PIHRB pt. „Razem przeciwko łamaniu praw człowieka. Krajowy Plan Działania dot. Biznesu i Praw Człowieka – co dalej?” (2 lipca 2020 r.), poświęcony m.in. efektywności wdrażenia aktualnego Krajowego Planu Działań dot. Biznesu i Praw Człowieka (dalej KPD) i tego jakie kwestie powinny zostać ujęte w 2. KPD na 2021-2024. Webinar był też okazją do oficjalnej prezentacji raportu PIHRB Report Series 1/2020 „Podstawowa analiza obecnej sytuacji w Polsce dotyczącej dostępu do środków zaradczych w sprawach nadużyć związanych z działalnością przedsiębiorstw.”

Współorganizowaliśmy m.in.:

 • Seminarium pt. „Zrównoważone zamówienia publiczne jako element społecznej odpowiedzialności uniwersytetów” zorganizowane przez Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa” we współpracy z IGO i „Le Monde Diplomatique edycja polska” wraz ze współorganizatorami – PIHRB, UP im. KEN w Krakowie i Electronics Watch (18 czerwca 2020)
 • Warsztat „Identyfikacja i zapobieganie pracy przymusowej – narzędzia dla firm” zorganizowany we współpracy przez MFFIPR, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu oraz Grupę Roboczą ds. relacji z osobami świadczącymi pracę. Nagranie jest dostępne na YouTube (Warszawa, 28.10.2020)
 • Sesję dotyczącą praw człowieka w biznesie w Europie Środkowo-Wschodniej w ramach Forum ONZ nt. Biznesu i Praw Człowieka. Sesję współorganizowaliśmy z UN OHCHR oraz Uniwersytetem im. J. Mądrego w Charkowie (ONZ, Genewa, 18.11.2020).

Przyczyniliśmy się do powstania Central & Eastern European Business & Human Rights Association, które mamy nadzieję, zapoczątkuje silną współpracę i peer-to-peer learning w regionie.

Zainspirowałyśmy i wspierałyśmy wraz z Divercity+ tzw. D&I Roundtable, a także kolejną edycję wieloczłonowego projektu ELSA Poland „Right2Be Forum, jako mocno zaangażowany w to działanie wyłączny patron merytoryczny.

Wreszcie, już w grudniu nasza ekspertka prowadziła warsztaty dla pracowników OBWE na temat przeciwdziałania handlowi ludźmi i pracy przymusowej poprzez odpowiedzialne zamówienia publiczne (podziękowania dla dr Agata Rudnicka-Reichel za wsparcie w warstwie interaktywnej!), oraz opracowała we współpracy ze Zrinka Percic dodatkowy moduł szkoleniowy.

A przed nami ciekawy i oby też przyjazny 2021 🙂

Wiceprezes PIHRB wśród panelistów Konferencji z okazji 20-lecia Sieci KPK OECD

Wiceprezes PIHRB wśród panelistów Konferencji z okazji 20-lecia Sieci KPK OECD

Z przyjemnością informujemy, że wiceprezes PIHRB, Bartosz Kwiatkowski będzie reprezentował PIHRB – jako organizację członkowską OECD Watch podczas konferencji organizowanej przez Polski Krajowy Punkt Kontaktowy OECD ds. odpowiedzialnego biznesu 3 grudnia 2020 r. w godz. 9.00 – 13.00 z okazji 20-lecia zapewniania przez Sieć KPK OECD dostępu do środków zaradczych.  Bartosz Kwiatkowski będzie uczestniczył w drugim panelu dyskusyjnym dedykowanym oczekiwaniom interesariuszy wobec KPK OECD w Polsce i poza nią.

Wydarzenie otworzą Sekretarz Stanu w MFiPR Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz Dyrektor Centrum odpowiedzialnego biznesu w OECD Cristina Tebar-Less. Eksperci KPK OECD z różnych krajów opowiedzą o swoich doświadczeniach w prowadzeniu KPK OECD oraz o korzyściach jakie może przynosić postępowanie przed KPK OECD zarówno dla przedsiębiorstw jak i dla innych interesariuszy.

W załączeniu przesyłamy program konferencji oraz zapraszamy do rejestracji poprzez !!!FORMULARZ REJESTRACYJNY !!!

Zachęcamy także do odwiedzenia strony KPK OECD, gdzie znajdują się informacje nt. konferencji.

Skip to content