Panie ministrze, proszę zagłosować na „TAK”

Panie ministrze, proszę zagłosować na „TAK”

Już w najbliższy czwartek, 1 grudnia, prawdopodobnie zakończy się pierwsza runda negocjacji w sprawie Dyrektywy CSDD (Dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju).

Piszemy „prawdopodobnie”, bo wszystko zależeć będzie od głosowania ministrów, którzy przyjadą na spotkanie COMPET (Rada ds. konkurencyjności).

Tekst w negocjowanym obecnie kształcie z pewnością nie jest marzeniem społeczeństwa obywatelskiego, ale uważamy, że powinien zostać przyjęty i poddany dyskusjom na dalszych etapach legislacyjnych. Blokowanie go teraz może bardzo negatywnie odbić się na kształcie przyszłej dyrektywy.

Dlaczego to jest tak ważne? Choć nazwa dyrektywy bezpośrednio na to nie wskazuje, ten projekt Komisji Europejskiej na długo zdefiniuje podejście do ochrony PRAW CZŁOWIEKA oraz stworzenia mechanizmów naprawczych w przypadku ich łamania. Dokładnie z tego powodu społeczeństwo obywatelskie w całej Europie uważnie śledzi rozwój prac nad tym dokumentem.

50 organizacji SO skierowało wczoraj list to właściwych ministrów, którzy spotkają się na czwartkowych negocjacjach. Załączamy treść listu poniżej.
Można również zapoznać się z angielską wersją listu opublikowaną przez European Coalition for Corporate Justice.

 

„Różnorodność i kultura włączająca.” – w tłumaczeniu na j. angielski i j. rosyjski

„Różnorodność i kultura włączająca.” – w tłumaczeniu na j. angielski i j. rosyjski

Sprawdzony poradnik na temat zarządzania różnorodnością i budowania kultury włączenia już dostępny w angielskiej i rosyjskiej wersji językowej. Premiera 27 października 2022 r.

Publikacja „Różnorodność i kultura włączająca krok po kroku. Praktyczny przewodnik dla organizacji”, która powstała w czerwcu 2021 r., w wyniku prac grupy roboczej D&I Roundtable*, powołanej przez Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu i Divercity+, została przetestowana i sprawdzona przez dziesiątki organizacji biznesowych. Okazała się praktycznym i przydatnym narzędziem w tworzeniu i kształtowaniu włączającej kultury organizacyjnej. Osoby zajmujące się różnorodnością w swoich instytucjach, korzystające z poradnika, podkreślały jego pragmatyczny charakter oraz przyjazną formę. Głosom tym towarzyszyło przekonanie, że oprócz wersji polskiej, przewodnik byłby niezmiernie przydatny również w innych wersjach językowych. Zapadła więc decyzja, że publikacja zostanie przetłumaczona na języki angielski oraz rosyjski.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie życzliwość i finansowe wsparcie Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce oraz organizacji Center for International Private Enteprise (CIPE), która współpracuje z lokalnymi liderkami i liderami biznesu na całym świecie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, demokratycznego zarządzania oraz włączenia społecznego. Na wielkie podziękowania zasługują również: studio developerskie CD Projekt Red oraz firma technologiczna Netguru.

Mamy nadzieję, że nowe wersje językowe poradnika dotrą do wielu osób zajmujących się tematyką różnorodności w swoich organizacjach na całym świecie. Szczególnie zależy nam na krajach regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz Centralnej Azji, gdzie podobnych narzędzi jest niewiele a wyzwania, z jakimi mierzą się praktycy i praktyczki – duże”, mówi Beata Faracik, Prezeska PIHRB „Dlatego właśnie, oprócz języka angielskiego starałyśmy i staraliśmy się, by przewodnik dostępny był we wciąż powszechnie używanym w regionie CEE&CA języku rosyjskim.
Wiele polskich organizacji biznesowych, które mają strukturę międzynarodową na co dzień pracuje w języku angielskim. Tłumaczenie publikacji to również działanie służące zwiększeniu jej dostępności i inkluzywna odpowiedź na różnorodność używanych języków. To także zabieg ułatwiający takim organizacjom wypracowanie spójnych standardów budowania kultury włączenia.” – dodaje Dominika Sadowska, założycielka Divercity+ a zarazem redaktorka merytoryczna publikacji.

Przewodniki można pobrać na stronie internetowej Instytutu.

 

  • D&I Roundtable to grupa osób zajmujących się zarządzaniem różnorodnością i budowaniem kultury włączającej w kilkunastu różnych organizacjach i przedsiębiorstwach. Grupa została zainicjowana i była prowadzona przez Divercity+ i Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu.
Cover of the Call for Applications booklet - link do dokumentu
Skip to content