!

Od soft law do wiążących regulacji.
Jak wdrażać i egzekwować CSDDD

Międzynarodowa konferencja naukowa

KONFERENCJA 

 Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Naczelna Rada Adwokacka wraz z partnerami – kancelarią Wardyński i Wspólnicy oraz Eversheds Sutherland.

zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej na temat:

Od soft law do wiążących regulacji. Jak wdrażać i egzekwować CSDDD. 

Wnioski z funkcjonowania niemieckich i francuskich regulacji w sprawie należytej staranności dot. praw człowieka.

 

From soft law to hard law. CSDDD implementation and enforcement.

Lessons from France and Germany regarding the enforcement of the (national) due diligence legislation.

26 stycznia 2024 r. o godz. 14.00-18.15

Uniwersytet Warszawski, ul. Dobra 55 (wejście od ul. Browarnej), Warszawa oraz online

PREZENTACJE I NAGRANIA SĄ DOSTĘPNE TUTAJ.

Kontekst

Zawarcie w połowie grudnia 2023 r. w ramach negocjacji treści projektu dyrektywy dot. należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD, CS3D) politycznego porozumienia w najbardziej kontrowersyjnych kwestiach, przybliżyło znacząco szanse na przyjęcie tej dyrektywy – kolejnej w pakiecie Zielonego Ładu – jeszcze w tej kadencji Parlamentu Europejskiego. O ile nie wydarzy się nic nieprzewidywalnego, finalny kształt dyrektywy poznamy już wiosną 2024 r. Koniec stycznia 2024 r. to zatem dobry moment by przybliżyć polskiej publiczności, w szczególności prawnikom, przedstawicielom administracji publicznej oraz politykom, te jej postanowienia, które są już uzgodnione i rozpocząć dyskusję nad jej wdrożeniem.

Mimo bowiem, że prace koncepcyjne nad CS3D zaczęły się już pod koniec drugiej dekady XXI w., a projekt Komisji Europejskiej poprzedzony był niezwykle szczegółową analizą zrealizowaną na zlecenie KE oraz szeregiem analiz zleconych przez Parlament Europejski (m.in. Krajewski & Faracik „Substantive Elements of Potential Legislation on Human Rights Due Diligence„, 2020), w Polsce dotychczas szersza dyskusja nad tą dyrektywą nie miała miejsca. I to mimo, że idzie ona znacznie dalej niż – owiana legendą wymagającej – dyrektywa dot. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) wraz z ESRS’ami, a jej przyjęcie pociągnie za sobą zmiany w wielu ustawach w tym m.in. w KSH. Dyrektywa zawiera wiele przepisów, które w mniejszym lub większym stopniu będą przełomowe dla sposobu w jaki powinna być prowadzona działalność gospodarcza.

Wyjątkiem na tym tle są prace Grupy Roboczej ds. należytej staranności funkcjonującej w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw działającego przy MFIPR, przy czym grono jej członków jest ograniczone.

Konferencja ma na celu zmienić ten stan rzeczy i rozpocząć publiczną dyskusję o projekcie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Dyrektywa CSDD; Corporate Sustainability Due Dilligence Directive, CSDDD lub CS3D).

W konferencji wezmą udział eksperci zagraniczni: prof. David Snyder, Profesor Prawa, Dyrektor Programu Prawa Gospodarczego, American University – Washington College of Law, prof. Martijn Scheltema, adwokat – partner, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., Stéphane Brabant, starszy partner, Paris Avocat à la Cour, Trinity International AARPI, Bettina Brown, German Institute for Human Rights, Daniel Schönfelder, LL.M. (Bogota), przedstawiciele polskiej administracji publicznej oraz praktycy prawa.

 

Program konferencji

Celem konferencji jest rozpoczęcie dyskusji nad sposobem wdrażania i egzekwowania dyrektywy CS3D po jej przyjęciu w 2024 r. na poziomie europejskim. Ponieważ dyrektywa zawiera szereg przełomowych – z punktu widzenia polskich przedsiebiorstw – rozwiązań, w czasie konferencji skupimy się na dwóch wybranych kwestiach, co do których nie ma większych wątpliwości czy przetrwają końcówkę negocjacji  czy nie. 

Na początku wydarzenia planujemy przybliżyć Państwu treść dyrektywy i projekty narzędzi opracowanych w celu wsparcia przedsiębiorstw w sprostaniu oczekiwaniom wynikającym z dyrektywy.  Następnie, w czasie pierwszej sesji skupimy się na rozwiązaniach wspierających odpowiedzialne praktyki zakupowe, w szczególności wzorcowych klauzulach umownych – tak 
w wersji ABA jak i zaawansowanym projekcie European model contract clauses for supply chain wychodzącym naprzeciw postanowieniom dyrektywy dot. planów opublikowania przez Komisję Europejską wzorcowych klauzul umownych. (Więcej
o projekcie EMC tutaj). 

W drugiej części konferencji skupimy się na kwestiach związanych z egzekwowaniem przez administrację publiczną wdrażania przez firmy regulacji dot. obowiązkowej należytej staranności w zakresie praw człowieka, w szczególności w zakresie dotyczącym powołania tzw. Supervisory Authorities. Punktem wyjścia do dyskusji będą prezentacje praktyków prawa prezentujące wnioski
z wdrażania krajowych regulacji dot. obowiązkowej należytej staranności w zakresie praw człowieka we Francji i Niemczech. 

PROGRAM

14.00 – Oficjalne rozpoczęcie konferencji. Wystąpienia organizatorów:

 • prof. dr hab. Tomasz Giaro, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
 • r.pr. dr hab. Tadeusz Zembrzuski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Pełnomocnik Dziekana WPiA UW ds. współpracy
  z samorządami prawniczymi
 • Beata Faracik, LL.M., współzałożycielka i Prezeska Zarządu, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu (PIHRB)
 • adw. dr Anna Wilińska-Zelek, Naczelna Rada Adwokacka

14.15 – Należyta staranność à la UE. Wprowadzenie do CSDDD – Beata Faracik, PIHRB

14.40 – Od przerzucania odpowiedzialności na dostawców do odpowiedzialnych praktyk zakupowych

 • The Draft European Model Contract Clauses for supply chains (Projekt Europejskich wzorcowych klauzul umownych) – prof. Martijn Scheltema, adwokat · partner, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., Erasmus University Rotterdam
 • EMCs przez pryzmat polskiego prawa – adw. Stanisław Drozd, Solicitor-Advocate E&W (Civil), partner w Wardyński i Wspólnicy,  Przewodniczący sekcji w PIHRB
 • Moderowana dyskusja i Q&A – Moderatorka: adw. dr Anna Wilińska-Zelek, Naczelna Rada Adwokacka

16.10 – Przerwa na kawę

16.30  Wdrażanie regulacji w sprawie należytej staranności w zakresie praw człowieka. Lekcje z Francji i Niemiec (Focus: pociągnięcie przedsiębiorstw do odpowiedzialności za naruszenia praw człowieka; organ nadzoru)

 • Le Droit du Vigilance okiem praktyka Stéphane Brabant, starszy partner, Paris Avocat à la Cour, Trinity International AARPI
 • Niemiecka ustawa o należytej staranności w łańcuchu dostaw. Wnioski po roku działania organu nadzoru (BAFA) – Bettina Braun, German Institute for Human Rights, Daniel Schönfelder, LL.M., Responsible Contracting Project
 • Moderowana dyskusja: Jak wykorzystać wnioski z doświadczeń Niemiec i Francji do opracowania optymalnego podejścia do transpozycji Dyrektywy CSDD w Polsce. Której instytucji zostanie powierzona rola organu nadzoru? (ok. 40 min).

          Paneliści:

  • r.pr. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Sprawiedliwości
  • Monika Kusina-Pycińska, Dyrektor Departamentu Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Funduszy
   i Polityki Regionalnej
  • dr Wojciech Federczyk, Dyrektor, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
  • Piotr Kowalik, Of Counsel, Eversheds Sutherland Poland

Moderator: prof. dr hab. Robert Grzeszczak, Uniwersytet Warszawski WPiA

18.00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji – adw. Wojciech Bagiński, Przewodniczący Komisji ds. zagranicznych przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Polsce, partner w Impactiv.Law

Program konferencji w wersji PDF pobierz TUTAJ.

Organizatorzy
i Partnerzy

Konferencja jest wspólną inicjatywą współorganizatorów tj. Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Naczelnej Rady Adwokackiej.

Organizacja wydarzenia w aktualnej formie nie byłaby możliwa bez wspacia i zaangażowania partnerów: kancelarii Wardyński
i Wspólnicy
oraz Eversheds Sutherland.

Rejestracja
i sprawy organizacyjne

 • Udział w konferencji jest nieodpłatny, wymaga jednak rejestracji.
 • FORMULARZ REJESTRACYJNY JEST DOSTĘPNY TUTAJ – REJESTRACJA.
 • W konferencji można uczestniczyć osobiście (Aula, ul. Dobra 55 – wejście od ul. Browarnej, Warszawa) lub online (webinar na platformie zoom). Budynek i aula są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • Link umożliwiający dołączenie do konferencji w formule online zostanie wysłany zarejestrowanym uczestnikom na adresy email podane w formularzu rejestracyjnym przed spotkaniem. Prosimy o logowanie się do zoom z podaniem pełnego imienia i nazwiska. Osoby nie znajdujące się na liście uczestników lub logujące się pod nazwami nie umożliwiającymi weryfikacji nie zostaną wpuszczone na konferencję. 
 • Konferencja będzie odbywać się w języku polskim i angielskim. Zapewnione zostało tłumaczenie symultaniczne.

Kontakt

Kontakt z zespołem organizacyjnym

  office@pihrb.org

Współkoordynatorki konferencji:

 • Beata Faracik, LL.M., PIHRB
 • dr Zuzanna Kulińska-Kępa, WPiA UW
Skip to content