EOG/Obywatele dla Demokracji – Współpraca dwustronna (2014)

Współpraca dwustronna z Uniwersytetem w Oslo (Norwegia) i Evris Foundation (Islandia) – Obywatele dla Demokracji (EOG, 2014)

Dzięki dotacji otrzymanej z programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu nawiązał współpracę z partnerami norweskimi (University of Oslo) i islandzkimi (Evris Foundation). Współpraca ta zaowocowała podniesieniem kompetencji i skuteczność polskich organizacji pozarządowych w zakresie monitorowania przestrzegania praw człowieka przez biznes oraz oddziaływania na administrację publiczną w zakresie działań ustawodawczych, a także wspólnym projektem w ramach EU Horizon 2020 „Sustainable Market Actors for Responsible Trade” (SMART). Instytut dołączył także do grona członków sieci Sustainable Market Actors Network.

Projekt był realizowany w partnerstwie z

                    

w  ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Rejestracja - Newsletter PIHRB

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi newslettera PIHRB (Mogę się z niego w każdej chwili wypisać).