Instytut dołącza do Koalicji SBBPL

28 lutego, 2015

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu dołączył do Koalicji organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które przedstawią rządowi RP oraz innym organom państwowym w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia współpracy wspólną opinię dotyczącą rozwoju i użycia systemów bojowych bezzałogowych pojazdów latających (SBBPL).

Projekt realizowany jest w kluczowym czasie, tuż po ogłoszeniu przez Polskę prac nad Narodowym Programem Bezzałogowców oraz podpisaniu listu intencyjnego z Europejską Agencją Obrony. Debata nad tą problematyką ma na celu uświadomienie obywatelom o istnieniu potrzeby całościowego uregulowania kwestii użycia dronów w Polsce i przez Polskę poza jej granicami. Koalicja chce także zwrócić uwagę decydentów politycznych na potencjalne obszary ryzyka, korzystając z doświadczeń innych państw i organizacji oraz koalicji międzynarodowych.

Stanowisko będzie poruszało interdyscyplinarne zagadnienia związane z prawem międzynarodowym, prawami człowieka, etyką, zasadami demokracji i rządów prawa, a także solidarnością międzynarodową.

Zadanie Koalicji wpisuje się także w postulaty organów międzynarodowych, w tym Sekretarza Generalnego ONZ, Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. pozasądowych, doraźnych i arbitralnych egzekucji, Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. promocji oraz ochrony praw człowieka i podstawowych wolności podczas zwalczania terroryzmu, jak i Parlamentu Europejskiego, wzywające do uregulowania kwestii dotyczących rozwoju i stosowania dronów bojowych.

W pracach Koalicji Instytut będzie reprezentowany przez pana Patryka Gacka.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej koalicji.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA