Powstała Karta Praw Dziecka w Biznesie!

12 września, 2023

Już za kilka dni (20 września 2023r.) pierwsze firmy i organizacje podpiszą Kartę Praw Dziecka w Biznesie. Jak czytamy na stronie FOB, inicjatora Karty: Celem Karty Praw Człowieka w Biznesie „jest inspirowanie i mobilizowanie przedsiębiorstw do podejmowania konkretnych działań na rzecz ochrony praw dzieci w całym łańcuchu wartości. Zawiera ona zapisy m.in. o tworzeniu miejsca pracy przyjaznego dla rodziców i wspieraniu ich w godzeniu ról społecznych, odpowiedzialnej sprzedaży i promocji produktów oraz usług adresowanych do dzieci, wdrażaniu standardów dot. wykorzystywania wizerunku dziecka, wymaganiach dla dostawców oraz partnerów biznesowych i społecznych.”

„Nie ma dzieci, są ludzie” – powstała Karta Praw Dziecka w Biznesie – Forum Odpowiedzialnego Biznesu (odpowiedzialnybiznes.pl)

Oficjalna premiera Karty Praw Człowieka w Biznesie odbyła się 17 lipca 2023r. podczas specjalnego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Praw Dziecka, przy ogromnym wsparciu jego przewodniczącej, pani posłanki Moniki Rosy.

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu z przyjemnością zaangażował się we współtworzenie Karty, wraz z innymi organizacjami i instytucjami. Będziemy również w gronie jej pierwszych sygnatariuszy. Uroczystość odbędzie się 20 września 2023, w Domu Innowacji Społecznych “Marzyciele i Rzemieślnicy” na trzecim piętrze Domu Towarowego Braci Jabłkowskich przy ul. Brackiej 25 w Warszawie w godzinach 13:00-16:30.

Podpisaniu Karty Praw Dziecka w Biznesie towarzyszyć będą warsztaty wokół jej tematyki. Pierwszy z nich, prowadzony przez dr Joannę Szymonek z Polskiego Instytut Praw Człowieka i Biznesu koncentrował się będzie wokół wyzwań organizacyjnych i zarządczych związanych  z realizacją praw dziecka oraz narzędzi za pomocą których można na te wyzwania odpowiadać. Czytaj więcej o wydarzeniu – link poniżej.

Pierwsze firmy podpiszą Kartę Praw Dziecka w Biznesie – Forum Odpowiedzialnego Biznesu (odpowiedzialnybiznes.pl)

Pobierz pełen tekst Karty Praw Dziecka w Biznesie: 

Skip to content