Konferencja międzynarodowa „Od soft law do wiążących regulacji. Jak wdrażać i egzekwować CSDDD”, 26.1.2024

28 stycznia, 2024

W dniu 26 stycznia 2024 r., w godzinach popołudniowych, odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja naukowa na temat „Od soft law do wiążących regulacji. Jak wdrażać i egzekwować CSDDD. Wnioski z funkcjonowania niemieckich i francuskich regulacji w sprawie należytej staranności dot. praw człowieka” (strona internetowa konferencji:  wersja polskawersja angielska), zorganizowana z inspiracji Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Naczelną Radą Adwokacką i przy wsparciu partnerów wydarzenia – kancelarii Wardyński i Wspólnicy oraz Eversheds Sutherland Poland.  W wydarzeniu uczestniczyło ok. 80 osób osobiście i ponad 150 online.

Koniec stycznia 2024 r. był dobrym momentem by przybliżyć polskiej publiczności, w szczególności prawnikom, przedstawicielom administracji publicznej oraz politykom projekt dyrektywy dot. należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD, CS3D). Zawarcie w połowie grudnia 2023 r. w ramach negocjacji treści projektu politycznego porozumienia w najbardziej kontrowersyjnych kwestiach, przybliżyło znacząco bowiem szanse na przyjęcie tej dyrektywy – kolejnej w pakiecie Zielonego Ładu – jeszcze w tej kadencji Parlamentu Europejskiego. O ile nie wydarzy się nic nieprzewidywalnego, finalny kształt dyrektywy poznamy już wiosną 2024 r.

W Polsce dotychczas szersza dyskusja nad tą dyrektywą nie miała miejsca. I to mimo, że idzie ona znacznie dalej niż – owiana legendą wymagającej – dyrektywa dot. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) wraz z ESRS’ami, a jej przyjęcie pociągnie za sobą zmiany w wielu ustawach w tym m.in. w KSH. Dyrektywa zawiera wiele przepisów, które w mniejszym lub większym stopniu będą przełomowe dla sposobu w jaki powinna być prowadzona działalność gospodarcza. Wyjątkiem na tym tle są prace Grupy Roboczej ds. należytej staranności funkcjonującej w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw działającego przy MFIPR, przy czym grono jej członków jest ograniczone. Jeśli chodzi o poziom UE, projekt Komisji Europejskiej poprzedzony był niezwykle szczegółową analizą zrealizowaną na zlecenie KE oraz szeregiem analiz zleconych przez Parlament Europejski (m.in. Krajewski & Faracik „Substantive Elements of Potential Legislation on Human Rights Due Diligence„, 2020),

Konferencja miała na celu zmienić ten stan rzeczy i rozpocząć publiczną dyskusję o projekcie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Dyrektywa CSDD; Corporate Sustainability Due Dilligence Directive, CSDDD lub CS3D).

W konferencji wzięli udział eksperci zagraniczni: prof. David Snyder, Profesor Prawa, Dyrektor Programu Prawa Gospodarczego, American University – Washington College of Law, prof. Martijn Scheltema, adwokat – partner, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., Stéphane Brabant, starszy partner, Paris Avocat à la Cour, Trinity International AARPI, Bettina Brown, German Institute for Human Rights, Daniel Schönfelder, LL.M. (Bogota), ale także – co niezwykle istotne – praktycy prawa oraz wysocy przedstawiciele polskiej administracji publicznej, w tym r.pr. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Sprawiedliwości, Monika Kusina-Pycińska, Dyrektor Departamentu Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Funduszy i dr Wojciech Federczyk, Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

W pierwszej częśći wydarzenia przybliżono osobom uczestniczącym treść dyrektywy i projekty narzędzi opracowanych w celu wsparcia przedsiębiorstw w sprostaniu oczekiwaniom wynikającym z dyrektywy.  Następnie omówiono rozwiązania wspierające odpowiedzialne praktyki zakupowe, w szczególności wzorcowe klauzule umowne – tak w wersji ABA jak i zaawansowanym projekcie European model contract clauses for supply chain wychodzącym naprzeciw postanowieniom dyrektywy dot. planów opublikowania przez Komisję Europejską wzorcowych klauzul umownych. (Więcej o projekcie EMC tutaj).  

W drugiej części konferencji skupiono się na kwestiach związanych z egzekwowaniem przez administrację publiczną wdrażania przez firmy regulacji dot. obowiązkowej należytej staranności w zakresie praw człowieka, w szczególności w zakresie dotyczącym powołania tzw. Supervisory Authorities. Punktem wyjścia do dyskusji będą prezentacje praktyków prawa prezentujące wnioski z wdrażania krajowych regulacji dot. obowiązkowej należytej staranności w zakresie praw człowieka we Francji i Niemczech. 

PROGRAM

Program konferencji w wersji PDF pobierz TUTAJ.

Strona internetowa konferencji:  wersja polskawersja angielska

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI 

   

Skip to content