!

The international conference on CSDDD

Międzynarodowa konferencja  nt. CSDDD

PRESENTATIONS & RECORDINGS / PREZENTACJE I NAGRANIA

26 January 2024 / 26 stycznia 2024 

Materiały

Dziękujemy za udział w konferencji nt. wdrażania dyrektywy CSDDD. Na niniejszej stronie znajdą Państwo wybrane prezentacje oraz nagrania wybranych wystąpień.

Niestety z powodu problemów technicznych nie możemy udostępnić nagrania całego wydarzenia. Także na udostępnionych nagraniach odnotować można wymieszanie się wersji polskiej i angielskiej. Zdecydowaliśmy się na zamieszczenie tych materiałów jednak pod wpływem licznych pytań i próśb o nagrania niezależnie od ich jakości.

Program konferencji w wersji PDF pobierz TUTAJ.

Strona internetowa konferencji w języku polskim TUTAJ i w języku angielskim TUTAJ

Prezentacje (PDF) 

Sesja 1 – Od przerzucania odpowiedzialności na dostawców do odpowiedzialnych praktyk zakupowych

   

  Sesja 2 – Wdrażanie regulacji w sprawie należytej staranności w zakresie praw człowieka. Lekcje z Francji i Niemiec (Focus: pociągnięcie przedsiębiorstw do odpowiedzialności za naruszenia praw człowieka; organ nadzoru)

  Nagrania

  Sesja 1 – Od przerzucania odpowiedzialności na dostawców do odpowiedzialnych praktyk zakupowych

  • The Draft European Model Contract Clauses for supply chains (Projekt Europejskich wzorcowych klauzul umownych) – prof. Martijn Scheltema, adwokat · partner, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., Erasmus University Rotterdam
  • EMCs przez pryzmat polskiego prawa – adw. Stanisław Drozd, Solicitor-Advocate E&W (Civil), partner w Wardyński i Wspólnicy,  Przewodniczący sekcji w PIHRB

  Sesja 2 – Wdrażanie regulacji w sprawie należytej staranności w zakresie praw człowieka. Lekcje z Francji i Niemiec.

  • Moderowana dyskusja: Jak wykorzystać wnioski z doświadczeń Niemiec i Francji do opracowania optymalnego podejścia do transpozycji Dyrektywy CSDD w Polsce. Której instytucji zostanie powierzona rola organu nadzoru? (ok. 40 min).

            Paneliści:

   • r.pr. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Sprawiedliwości
   • Monika Kusina-Pycińska, Dyrektor Departamentu Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Funduszy
    i Polityki Regionalnej
   • dr Wojciech Federczyk, Dyrektor, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
   • Piotr Kowalik, Of Counsel, Eversheds Sutherland Poland

  Moderator: prof. dr hab. Robert Grzeszczak, Uniwersytet Warszawski WPiA

  Kontakt

  Kontakt z zespołem organizacyjnym:

    office@pihrb.org

  Współkoordynatorki konferencji:

  • Beata Faracik, LL.M., PIHRB
  • dr Zuzanna Kulińska-Kępa, WPiA UW
  Skip to content