Konsultacje projektu European Model Clauses for Supply Chain

22 grudnia, 2023

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu trwających do 15 stycznia 2024 r. konsultacji projektu European Model Clauses (#EMC) / Europejskich Modelowych Klauzul mających wesprzeć m.in. odpowiedzialne praktyki zakupowe w łańcuchach dostaw.
EMC mają na celu dostosowanie umów między kupującymi i ich dostawcami do zasad należytej staranności w zakresie praw człowieka i środowiska (#HRDD#HREDD#CSDD), poprzez odpowiednie klauzule zapewniające bardziej efektywne poszanowanie praw człowieka i standardów środowiskowych w globalnych łańcuchach dostaw. Zawierają zapisy dot. zobowiązań nie tylko dostawców ale i kupujących, których dojrzałość i sposób prowadzenia działalności po swojej stronie także ma wpływ na to czy prawa człowieka szerzej w ich łańcuchu wartości są szanowane. EMC wspierają prowadzenie przez przedsiębiorstwa działalności gospodarczej w sposób zgodny w wymaganiami Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka a także uwzględniający wymagania zawarte w projekcie dyrektywy #CSDDD.
Wszelkie uwagi i sugestie pomagające ulepszyć tekst klauzul będą mile widziane.  

Tekst jest dostępny TUTAJ (https://www.eur.nl/en/esl/media/2023-10-european-model-clauses-supply-chains)
Konsultacje i opinie TUTAJ (https://www.eur.nl/en/esl/events/consultation-european-model-clauses-supply-chains-project-2023-10-23 )

W poniższym nagraniu wyjaśniamy, dlaczego EMCs powstały, jaka jest ich struktura i jakie dotychczasowe problemy w relacji kupujący-dostawca starają się zaadresować.

 

Podziękowania za przygotowanie tego kompleksowego dokumenty nalezą się wszystkim osobom zaangażowanym w prace nieformalnej Europejskiej Grupie Roboczej ds. Klauzul Modelowych, a w szczególności dla jej inicjatora i przewodniczącego, prof. Martijna Scheltema, prof. Davida Snyder’a, a także członków i członkiń grupy roboczej z Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Polski i Wielkiej Brytanii, m.in. Daniel Schönfelder, Claire Bright, Angelica Bonfanti, Bettina Braun, Sarah Dadush, Michaela Streibelt, Stéphane Brabant, Lhuilier Gilles, Salli Swartz i wiele innych osób. Warto dodać, że te trwające niemal 2 lata prace obejmowały także etap analizy regulacji w wielu krajach członkowskich UE, m.in. po to by zidentyfikować, czy są obszary i zapisy, które w którymś z krajów mogą spotkać się z większymi wyzwaniami na etapie ich stosowania.
W pracach grupy roboczej udział wzięli związani i współpracujący z naszym instytutem eksperci tj. adw. Stanisław Drozd i Beata Faracik.

[oryginalny wpis: 20.10.2023; aktualizacja 22.12.2023]

Skip to content