List do Ambasadorów COREPER w sprawie CSDDD

15 listopada, 2023

Już dziś, 15 listopada ambasadorzy państw UE na spotkaniu COREPER będą rozmawiać o Dyrektywie w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD). Celem  spotkania jest aktualizacja mandatu negocjacyjnego Rady na kolejne polityczne rozmowy trójstronne zaplanowane na tydzień później, 22 listopada.

Ponad 60 organizacji pozarządowych, w tym Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, zwraca uwagę decydentów na pięć kwestii, które są kluczowe dla dostosowania dyrektywy do międzynarodowych wytycznych i zapewnienia poszanowania praw  ludzi i planety:

  1. plany transformacji klimatycznej;
  2. odpowiedzialność cywilna i dostęp do wymiaru sprawiedliwości;
  3. włączenie sektora finansowego;
  4. łańcuch wartości;
  5. zakres normatywny.

Szczegóły w liście poniżej (wersja ang. i pol.)

 

Skip to content