NIE dla produktów naznaczonych pracą przymusową – stanowisko społeczeństwa obywatelskiego

16 października, 2022

W związku ze znacznym wzrostem liczby przypadków współczesnego niewolnictwa, pilnie potrzebujemy skutecznych przepisów, które pozwolą nam rozwiązać problem wyzysku pracowników na całym świecie. Chociaż z zadowoleniem przyjmujemy projekt Komisji Europejskiej wprowadzający zakaz sprzedaży towarów wyprodukowanych przy użyciu pracy przymusowej, nie jest on wystarczający dla 17,3 miliona osób zatrudnionych przymusowo w sektorze prywatnym i kolejne 3,9 miliona osób zatrudnionych przymusowo przez państwo.

Uważamy, że przedmiotowy projekt jest niezbędnym krokiem w kierunku stworzenia inteligentnego zestawu narzędzi, które pomogą wyeliminować pracę przymusową na całym świecie, zgodnie ze zobowiązaniami UE. Jednak uważamy, że nie wykorzystuje on całego swojego potencjału, a w szczególności nie stawia pracowników w centrum uwagi.

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu dołączył do ponad 70 organizacji społeczeństwa obywatelskiego, koalicji i związków zawodowych z całego świata, aby wezwać Parlament Europejski i Radę do działania w celu wzmocnienia tego wniosku. Poniżej znajduje się nasze wspólne oświadczenie, w którym wyszczególniamy nasze kluczowe rekomendacje.

Przeczytaj całe STANOWISKO w wersji oryginalnej.

Cover of the Call for Applications booklet - link do dokumentu
Skip to content