Kim jesteśmy

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu jest apolityczną i niezależną fundacją non-profit działającą na rzecz zwiększenia stopnia poszanowania praw człowieka i stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w kontekście odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, poprzez oddziaływanie na codzienną praktykę funkcjonowania przedsiębiorstw i innych organizacji, a także politykę państwa i ustawodawstwo.

Instytut jako centrum eksperckie chce efektywnie wpływać na przestrzeganie praw człowieka zarówno w kontekście prowadzenia biznesu jak i poprzez oddziaływnaie na tworzenie stosownych polityk i regulacji.

Jesteśmy organizacją członkowską European Coalition for Corporate Justice, OECD Watch (aktualnie członek OECD Watch Coordination Committee) oraz Monitoring Partner Electronics Watch. Nasze ekspertki i eksperci są członkami stowarzyszeń i sieci eksperckich takich jak CEE BHR Association (którego jesteśmy współinicjatorami), Global Business & Human Rights Scholars Association, Teaching Business and Human Rights Forum a także eskpertami i doradcami m.in. Global Business Initiative for Human Rights. Jesteśmy także zaangażowanie we współtworzenie portalu CEECA Resource Hub.

Co jest naszym celem

Wzmocnienie kompetencji przedsiębiorstw,
by wiedziały czym są prawa człowieka i umiały ich przestrzegać
Wzmocnienie organizacji pozarządowych,
aby zwiększyć efektywność ich działania
Wspieranie administracji publicznej
w działaniach skutkujących wprowadzeniem rozwiązań prawnych i praktycznych promujących i wspierających odpowiedzialne postawy przedsiębiorstw

Władze instytutu

Fundatorki Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu

Beata Faracik
Joanna Szymonek

Rada Fundacji

Joanna Szymonek – Przewodnicząca Rady Fundacji
Tomasz Włodarski – Członek Rady Fundacji
Maria Huma – Członkini Rady Fundacji
Stanisław Alwasiak – Członek Rady Fundacji
Zarząd Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu
Beata Faracik – Prezeska Zarządu
Bartosz Kwiatkowski – Wiceprezes Zarządu
Informacje dodatkowe

Księgowość fundacji prowadzi firma MAH – Agnieszka Jagiełło.
W latach 2014-2015 księgowość prowadził Przemysław Przygódzki

Eksperci i współpracownicy

Beata Faracik
Prawnik, ekspertka ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR), szczególnie w obszarze praw człowieka i biznesu; łącząca doświadczenie z pracy w administracji publicznej na stanowiskach eksperckich z zakresu…

Dr hab. prof. WSAiB Joanna Unterschütz

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Prywatnego i Postepowania Cywilnego w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Autorka publikacji zakresu prawa pracy oraz karnego prawa pracy wydawanych w Polsce i za granicą.

dr Agata Rudnicka 

Dr Rudnicka od 14 lat zawodowo zajmuje się problematyką społecznej odpowiedzialności i rozwoju zrównoważonego. Doktor nauk ekonomicznych. Głównymi obszarami jej zainteresowań są: strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności, zrównoważone modele biznesowe, problematyka rozwoju zrównoważonego i odpowiedzialności w łańcuchach dostaw oraz kwestie związane z edukacją na rzecz CSR i rozwoju zrównoważonego a także przedsiębiorczość społeczna.
Joanna Szymonek
Ekspertka z zakresu zarządzania relacjami pracowniczymi, przestrzegania praw człowieka w miejscu pracy, w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju. Absolwentka Uniwersytetu Warwick…

Bartosz Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu od maja 2018 r. Dyrektor Fundacji Frank Bold, członek Rady programowej Fundacji Rozwój Tak – Odkrywki Nie, prawnik, absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim i aplikacji adwokackiej w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie.

Małgorzata Szlendak

Komunikatorka. Ekspertka w dziedzinie komunikacji i trenerka. Jako członkini zarządu odpowiadająca za komunikację korporacyjną, wprowadzała m.in. strategiczne rozwiązania w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu i zarządzania mediami.

Grupy eksperckie

Aktywnie uczestniczymy i dzielimy się swoją wiedzą w grupach eksperckich działających przy ministerstwach odpowiedzialnych za wdrażanie i popularyzację koncepcji biznesu społecznie odpowiedzialnego w Polsce:
  • Udział w pracach zespołu weryfikującego merytorycznie tłumaczenie na język polski Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w  sektorze tekstylno-odzieżowym i obuwniczym – 2017-2018
  • Udział w tłumaczeniu standardu GRI G4 w charakterze członka Komitetu Nadzorującego Tłumaczenie standardu.
  • Udział w pracach Grupy roboczej ds. monitorowania trendów CSR 2014-2016, działającej przy Zespole ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanym przez Ministra Gospodarki – wkład w wypracowanie rekomendacji dot. sposobu wdrażania Dyrektywy dot. raportowania informacji niefinansowych oraz opracowanie Poradnika dot. raportowania dla przedsiębiorców.
  • Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołany przez Prezesa Rady Ministrów 2009-2013. Uczestnictwo w grupach roboczych.
  • Koordynacja tłumaczenia i korekta merytoryczna tłumaczenia Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka

Współpraca

UN Global Compact

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu jest sygnatariuszem inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ – UN Global Compact.

Współpraca naukowa

  • Sustainable Market Actors Network
  • The International Learning Lab on Public Procurement and Human Rights
  • Sustainable Market Actors for Responsible Trade

Współpracowaliśmy z:

Skip to content