Parlament Europejski przyjął rozporządzenie o zakazie wprowadzania do obrotu w UE produktów skażonych pracą przymusową

23 kwietnia, 2024

W dniu dzisiejszym, 23 kwietnia 2024 r. Parlament Europejski zatwierdził rozporządzenie w sprawie pracy przymusowej (Forced Labour Regulation, FLR). Było to wynikiem wspólnego wysiłku, w tym publikacji i rozpowszechnienia oświadczenia znaczącego grona interesariuszy. Wśród 76 podmiotów, które wzywały decydentów do zagłosowania za przyjęciem rozporządzenia był też Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu. Choć to jedynie jedynie jedna z cegiełek, które przyczyniły się do pozytywnego głosowania w PE, bardzo się cieszymy, że możemy być częścią ruchu działającego na rzecz walki z pracą przymusową.

POBIERZ OŚWIADCZENIE

Następnym krokiem będzie przetłumaczenie rozporządzenia na języki państw członkowskich, a jeśli po przetłumaczeniu nie nastąpią żadne istotne zmiany w tekście, to natępnym i końcowym etapem będzie zatwierdzenie FLR w Radzie. Zamiast tego, jeśli proces tłumaczenia wymagałby zmiany brzmienia w wersji angielskiej, kolejne plenarne posiedzenie PE musiałoby je ponownie zatwierdzić.

Będziemy informować o postępach w tej sprawie ponieważ rozporządzenie to stanowi fundamentalny krok w kierunku wyeliminowania pracy przymusowej w globalnych łańcuchach dostaw.

Skip to content