PIHRB sygnatariuszem deklaracji B4Ukraine

29 lipca, 2022

B4Ukraine to koalicja ukraińskich i międzynarodowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego zjednoczonych wokół wspólnego celu: zablokowania dostępu do zasobów ekonomicznych i finansowych umożliwiających rosyjską agresję. „Uznajemy i z zadowoleniem przyjmujemy kroki prywatnych przedsiębiorstw zmierzające do wycofania swojego biznesu z Rosji. Jednocześnie uważamy, że można
i trzeba zrobić więcej, aby zapewnić, że dochody firm nie będą wspierać brutalnej napaści Rosji na Ukrainę i okrucieństw wobec ludności cywilnej.” – czytamy na stronie internetowej Home | B4Ukraine (businessforukraine.info)

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, wraz z innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, podpisał DEKLARACJĘ, która oprócz poparcia dla ww. celów, jest również apelem do społeczności biznesowej o wspieranie narodu i integralności terytorialnej suwerennej, demokratycznej Ukrainy poprzez przestrzeganie wezwań i oczekiwań zawartych w dokumencie i związanych z nim wytycznych.

Sygnatariusze Deklaracji wzywają firmy, które zakończyły lub zawiesiły swoje działania biznesowe i relacje z Rosją, aby dotrzymały tych zobowiązań do czasu przywrócenia suwerenności terytorialnej Ukrainy w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową
i pociągnięcia do odpowiedzialności za zbrodnie wojenne oraz zniszczenie ukraińskiej infrastruktury i własności. Firmy, które jeszcze nie zakończyły lub nie zawiesiły swoich operacji są wezwane, aby zrobiły to natychmiast, dopóki nie zostaną spełnione wyżej wymienione warunki.

Chcesz wiedzieć więcej, zajrzyj na: Home | B4Ukraine (businessforukraine.info)

Cover of the Call for Applications booklet - link do dokumentu
Skip to content