Podsumowanie roku 2023

19 grudnia, 2023

Czas na podsumowanie roku 2023 pełnego ciekawych wyzwań i projektów. Zanim jednak do tego przejdziemy, chcemy podziękować Wszystkim, którzy towarzyszyli nam w tym roku: uczestnicząc w proponowanych przez nas wydarzeniach oraz współtworząc je z nami; angażując się w opracowanie publikacji i je czytając; śledząc nasze media społecznościowe i zaglądając na stronę www, komentując, lajkując i udostępniając; wspierając nas swoją energią, zaangażowaniem i dobrym słowem. Bez Was to, o czym piszemy, nie udałoby się. Dziękujemy!

Wydarzenia

  • Wśród zorganizowanych przez nas wydarzeń, jednym z najważniejszych była dwudniowa Międzynarodowa Konferencja Business & Human Rights in Central Eastern Europe and Central Asia (1-2 czerwca 2023 r.), która odbyła się w gościnnych progach Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Uczestniczyli w niej m.in. absolwenci i absolwentki CEE&CA Business and Human Rights Summer Academy 2022, których mogliśmy w końcu poznać osobiście. Program był bardzo bogaty: wykłady znamienitych gości (prof. dr Markus Krajewski, Annabel Short, Jacqueline Kacprzak), gra symulacyjna i czas na to, by poznać się lepiej i zastanowić nad przyszłością Business & Human Rights (BHR) w regionie. Podczas konferencji odbyła się także ważna dla nas premiera publikacji How not to Make Business and Human Rights in CEE & CA prezentująca 15 studiów przypadków z 8 krajów regionu.  Publikacja dostępna jest obecnie w czterech wersjach językowych: po angielsku, polsku, ukraińskurosyjsku.
  • 24 października 2023 r. odbyła się konferencja prasowa Biznes i prawa człowieka – ochrona i szacunek w białych rękawiczkach, której zadaniem było zwrócenie uwagi polityków ale i mediów na przypadki łamania praw człowieka w Polsce i na świecie, przybliżenie kontekstu legislacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem dyrektywy CSDD oraz przedstawienie postulatów do polskiego rządu oraz do biznesu. To była pierwsza konferencja prasowa w PIHRB i mamy nadzieję, że nie ostatnia.
  • 8 grudnia 2023 r w kinie Atlantic w Warszawie, miał miejsce pokaz filmu dokumentalnego „Discount workers” oraz rozmowa z reżyserem, Christopherem Patzem. Zorganizowana przez PIHRB polska premiera filmu była nie tylko naszym wkładem w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka oraz 75 rocznicy przyjęcia przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i stanowiła wydarzenie towarzyszące festiwalowi Watch Docs ale także apelem do polskiego rządu o wsparcie ambitnych zapisów podczas negocjowania tekstu dyrektywy CSDD w trilogu. Pokazowi filmu towarzyszyła kampania zachęcająca do podpisania ważnej PETYCJI. Wciąż można to zrobić!
  • 18 grudnia 2023 serię organizowanych przez nas wydarzeń zamknęliśmy webinarium dla sieci osób stowarzyszonych w CEE&CA BHR Association oraz grona zainteresowanych tematyką prawną. Zrozumienie unijnego kontekstu regulacyjnego w obszarze zielonego ładu i umiejscowienia w nim regulacji zapewniających poszanowanie praw człowieka przez biznes jest istotne we wspólnym planowaniu i przeprowadzeniu działań rzeczniczych w kolejnym roku.

Oprócz wydarzeń organizowanych przez PIHRB, mieliśmy też przywilej i przyjemność uczestniczyć i wspierać wydarzenia i inicjatywy przygotowane przez inne organizacje. Współorganizowaliśmy wybrane sesje, prowadziliśmy seminaria i warsztaty, udzielaliśmy swojego patronatu oraz braliśmy udział w panelach dyskusyjnych. Szczególnie ważne było dołączenie do grona organizacji wspierających Kartę Praw Dziecka w Biznesie, powstałą z inicjatywy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, której podpisanie wsparliśmy organizacją.

Na forum międzynarodowym były to m.in.:

Wydarzenia organizowane przez międzynarodowe Koalicje organizacji społeczeństwa obywatelskiego, których jesteśmy członkami:

  • 01.2023OECD Watch Global Gathering, Sao Paolo, Brazylia – Prezeska PIHRB jako członkini Coordination Committee OECD Watch wzięła udział w wydarzeniu i zabrała głos w panelu nt. współpracy CSOs z KPK OECD.
  • 22-24.05.2023 Annual General Meeting ECCJ, Bruksela – spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w ECCJ. Okazja, by omówić sytuację w poszczególnych krajach i ustalić strategiczne kierunki działania.

 

  • 06.2023 Konferencja “Ljubljana conference on Business and Human Rights in Central and Eastern Europe”, New University in Ljubljana. Udział w panelu eksperckim: Good practices and Challenges.
  • 12-16.11.2023 EU Due Diligence Legislation Programme – sesja networkingowa organizacji i osób zajmujących się rzecznictwem. Na zaproszenie FES wzięła w nim udział dr Joanna Szymonek.
  • 12.2023 Sesja XII Forum ONZ dot. biznesu i praw człowieka Strengthening Business and Human Rights in Central and Eastern Europe (CEE) and Central Asia: How to Chart the Path Ahead. – To dla nas ogromny zaszczyt. Powierzenie nam po raz piąty już odpowiedzialności współorganizowania tego wydarzenia traktujemy jako wyraz uznania dla roli jaką odgrywa PIHRB w regionie.

W kraju zaś:

Przeprowadziliśmy także szereg warsztatów i prezentacji oraz wykładów w ramach cyklów szkoleniowych organizowanych m.in. przez Rzeczpospolita/SEG, Sopocka Akademia Nauk Stosowanych i Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych.

Działalność rzecznicza, udział w grupach roboczych I konsultacjach

W 2023 r. kontynuowaliśmy członkostwo w Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, będącego organem pomocniczym Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, a także uczestniczyliśmy aktywnie w pracach Grupy Roboczej ds. należytej staranności, której pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 10 października 2023 r.  W pracach tych reprezentuje PIHRB prezeska zarządu, Beata Faracik.

Przystąpiliśmy także do grona członków działającej przy Ministerstwie Finansów we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii Grupy roboczej ds. stosowania Taksonomii UE, w której reprezentuje nas dr Joanna Szymonek, współzałożycielka PIHRB. Celem grupy jest określenie konkretnych działań i środków, które należy podjąć, aby poprawić zrozumienie i stosowanie Taksonomii UE wśród uczestników rynku oraz ułatwić dostęp do danych objętych Taksonomią UE.  

Toczącej się w tle działalności rzeczniczej i zaangażowaniu w konsultacje procedowanych aktualnie aktów prawnych na poziomie EU takich jak m.in. dyrektywa dot. należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD), projekt Europejskich Jednolitych Standardów Raportowania, czy rozporządzenie PE i Rady w sprawie zakazu produktów wytwarzanych z wykorzystaniem pracy przymusowej na rynku unijnym (tzw. Forced labour regulation), których adresatami byli posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele administracji rządowej, politycy, towarzyszyły wystąpienia publiczne – zabieraliśmy głos w ważnych bieżących sprawach, publikując informacje prasowe, apele, oświadczenia i listy:

 

Publikacje

Nasze główne publikacje w roku 2023 koncentrowały się wokół spraw regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej. Mamy nadzieję, że sieć ekspertów w dziedzinie Biznesu i Praw Człowieka, zbudowana dzięki Letniej Akademii BHR, będzie rosła i przyczyni się do powstania kolejnych publikacji.

Bardzo istotne dla nas było także opublikowanie przez UNDP analizy, której nasza ekspertka była współautorką a także nad którą prace koordynowaliśmy, a która obejmuje sytuację w zakresie wdrażania Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka w 18 krajach Europy Wschodniej i Azji Centralnej:

 

Nasz głos w mediach

Cieszy nas to, że temat odpowiedzialności biznesu za poszanowanie praw człowieka i środowiska naturalnego jest coraz częściej podnoszony w przez dziennikarzy. Poszerzanie świadomości społecznej w tej kwestii jest jednym z głównych zadań naszego Instytutu. Poniżej przypominamy teksty i audycje, które powstały przy naszym udziale.

02.04.2023Zaufanie do biznesu podwyższa wymagania wobec firm, Parkiet.com;

25.10.2023Czy biznes w Polsce szanuje prawa człowieka? Najnowsze dane przedstawił Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu , NNO.pl;

5.10.2023Biznes odpowiedzialny od kołyski po grób. Nowe przepisy unijne sporym wyzwaniem dla firm — nie tylko polskich, Magdalena Krukowska, Forbes;

28.10.2023Bizon 28.10.2023 – MUZO.FM Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny (wywiad z Bartoszem Kwiatkowskim, wiceprezesem PIHRB);

28.10.2023Każde życie – blog o progresywnym biznesie, który nie szkodzi społeczeństwu i środowisku naturalnemu.  bizzpoint.blog;

26.10.2023Oto dlaczego Polska oblewa egzamin w zakresie ochrony praw człowieka w biznesie. Czy nowy rząd coś zmieni? (Wywiad z Joanną Szymonek), Grażyna Latos, Dziennik Gazeta Prawna;

26.10.2023Będzie nowy bat na nieuczciwych pracodawców. Albo bacik., Jolanta Szymczyk-Przewoźna, Dziennik Gazeta Prawna;

24.10.2023Nie stracić z oczu człowieka – apel ws. negocjacji dyrektywy CSDD  oraz Nie stracić z oczu człowieka – apel ws. negocjacji dyrektywy CSDD  Fundacja Frank Bold;

18.11.2023 – Bizon 18.11.2023 – MUZO.FM Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny. (Wywiad z Beatą Faracik, prezeską PIHRB);

23.11.2023 –  Firmy nie raportują jeszcze w pełni o prawach człowieka, Forsal.pl;

Na koniec tego pracowitego roku 2023, chcemy złożyć Państwu serdeczne życzenia: spokoju, odpoczynku i nadziei na zbliżające się Święta oraz Nowy Rok 2023! Do zobaczenia w 2024!

Skip to content