Prawa Człowieka i Biznes –

obszary tematyczne

 

Narzędzia wspierające należytą staranność

Praca przymusowa

Raportowanie niefinansowe dot. praw człowieka

Różnorodność i kultura włączająca

Krajowy Punkt Kontaktowy OECD

Business & HR – ISSUES

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) a prawa człowieka

Zrównoważone Zamówienia Publiczne

cdn.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

    Skip to content