Prezentacje
i wystąpienia eksperckie

 • 21.06.2022 – Ljubljana/Slovenia & online 
  Na zaproszenie Nova University w Słowenii, ekspertka PIHRB, Beata Faracik, wzieła udział w dyskusji panelowej zorganizowanej w ramach The Academic Forum of the New University” pt. „War economies, human rights and responsible business practices: Recent challenges from Ukraine, Russia, and beyond.”
 • 21.04.2021 – Warszawa/Charków/Online 
  Konsultacje eksperckie nt. Human Rights-Compatible International Investment AgreementsVirtual Consultation for Central and Eastern Europe and the Central Asia region.  Konsultacje moderował reprezentujący PIHRB, adw. Stanisław Drozd oraz Filip Balcerzak. Wydarzenie było organizowane we współpracy z Uniwersytetem im. J. Mądrego w Charkowie oraz Grupą Roboczą ONZ ds. biznesu i praw człowieka. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj. Raport z konsultacji można pobrać tutaj:  Download the report (Pobierz raport)
 • 18.11.2020 – Genewa/ONZ
  Po raz drugi już PIHRB współorganizował wraz Grupą Roboczą ONZ ds. biznesu i praw człowieka (Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises) oraz Uniwersytetem im. J. Mądrego w Charkowie (Ukraina) przy organizacji sesji poświęconej sytuacji w Europie Środkowo Wschodniej  Business and Human Rights in Central and Eastern Europe: Rebuilding trust for new social contract.    Cała sesja była moderowana przez prezeskę PIHRB – Beatę Faracik. Nagranie jest dostępne na stronie ONZ (tutaj). Transkrypcja po rosyjsku jest dostępna tutaj.

 

 • wrzesień i listopad 2019 – Bergen 
  wrzesień i listopad 2019 – wykłady na Master Course in Business and Human Rights na University of Bergen. Ekspertki PIHRB, dr hab. J. Unterschuetz oraz Beata Faracik weszły w skład zespołu wykładowców prowadzących zajęcia w ramach Master Course in Business and Human Rights na University of Bergen (Norwegia). Kurs prowadzony przez Wydział Polityki Porównawczej na Uniwersytecie w Bergen, norweską Fundację Rafto na rzecz Praw Człowieka oraz Instytut Praw Człowieka i Biznesu (Londyn) jest skierowany dla studentów studiów magisterskich, specjalistów i wszystkich osób zainteresowanych biznesem i prawami człowieka.
 • 2.12.2016, Kopenhaga
  Seminarium eksperckie dot. roli i wdrażania Rekomendacji Rady Ministrów Rady Europy dot. biznesu i praw człowieka. Udział prezeski PIHRB, Beaty Faracik, w panelu dyskusyjnym.
 • 11.2016 – Oslo
  SMART Week – Prezentacja Beaty Faracik podczas SMART Week nt. barier dla zrównoważonych zamówień publicznych
 • 14.03.2016, Warszawa
  Seminarium zrealizowane we współpracy z firmą MAZARS Polska pt. „How companies can implement processes to mitigate the risks arising out of poor practices and benefit from the best practices in the supply chain”. Więcej informacji  w Aktualnościach.
 • 25.05.2015, Warszawa
  Spotkanie organizacji pozarządowych „Zrównoważone zamówienia publiczne. Monitoring prawa i standardów”. Celem spotkania było zawiązanie współpracy organizacji pozarządowych w celu wspólnego rzecznictwa dążącego do wzmocnienia stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce. Prezentacja ekspertek PIHRB, Beaty Faracik i Joanny Szymonek, poświęcona wynikom badań dot. Zrównoważonych Zamówień Publicznych oraz rekomendacjom dla różnych sektorów życia publicznego wypracowane na ich podstawie, stanowiła wstęp do debaty na temat oraz wspólnego stanowiska i przyszłych rekomendacji NGOs do instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie ZZP w kontekście planowanych zmian prawnych związanych z koniecznością wdrożenia w Polsce dyrektywy UE 2014/24/UE .
  Debata była realizowana przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie w ramach projektu „Zrównoważone Zamówienia Publiczne. Monitoring prawa i standardów”
  Program spotkania
 • 18-20.11.2014, Hanoi
  wkład w prace I Grupy Roboczej (State duty to protect) w ramach 14th Informal ASEM Seminar on Human Rights, nt. Praw Człowieka i Biznesu.
 • 10.12.2014, Warszawa
  Konferencja „Biznes a Prawa Człowieka. Implementacja Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka” zorganizowana przez UN Global Compact w Polsce z okazji Dnia Praw Człowieka z udziałem wysokiej rangi przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorców, związków zawodowych i organizacji pozarządowych. Prezentacja przedstawicielki PIHRB miała za zadanie wprowadzić w problematykę Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka i ich wdrażania.
 • 23-24.10.2014, Katowice
  wystąpienie wiceprezes Joanny Szymonek – O wartości synergii – czyli o współpracy Związków zawodowych z NGOs podczas Seminarium dot. Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych w których uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Warsztaty miały na celu przybliżyć związkowcom zasady dotyczące stosowania Wytycznych OECD w działalności związkowej oraz na rzecz poprawy i przestrzegania standardów pracy w przedsiębiorstwach wielonarodowych.
 • 09.10.2014, Warszawa
  na zaproszenie Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM)Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Joanna Szymonek, Wiceprezes PIHRB, reprezentowała Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu na konferencji pod tytułem „Odpowiedzialny biznes i współpraca instytucjonalna – przeciwdziałanie handlowi ludźmi, pracy przymusowej i łamaniu praw pracowniczych migrantów.” Celem spotkania była dyskusja o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi, pracy przymusowej i łamaniu praw pracowniczych migrantów.
 • 23.10.2014, Warszawa
  warsztaty nt. praw człowieka i biznesu dla uczestników konferencji międzynarodowej „Warszawski Dialog na rzecz Demokracji”organizowanej przez MSZ, European Endowment for Democracy i Community of Democracies.
 • 4.09.2014, Częstochowa
  „Śniadanie z przedsiębiorcami” z udziałem Prezydenta Miasta Częstochowy. Prezentacja Prezeski instytutu nt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu – zrównoważony rozwój. Wymiar praktyczny”.
 • 28.03.2014, Kraków
  Prezentacja Joanny Szymonek, Wiceprezes Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu nt. „Prawa człowieka w biznesie – od idei do praktyki” w ramach Seminarium Naukowego poświęconego Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) prowadzonemu przez Katedrę Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Krakowską Szkołę Biznesu.
 • 19.03.2014, Bruksela
  Wystąpienie Beaty Faracik, Prezeski Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu podczas sesji Podkomisji Praw Człowieka (DROI) Parlamentu Europejskiego poświęconej pracom nad umową międzynarodową dot. odpowiedzialności biznesu za naruszenia praw człowieka.
  Tekst wystąpienia | Agenda | Plakat | EP TV nagranie video posiedzenia
 • 20.02 – 21.02.2013, Bruksela
  wystąpienie eskperckie Beaty Faracik podczas II szczyt Ombudsmanów krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej, połączonego z posiedzeniem połączonych Podkomisji Praw Człowieka (DROI), Komisji ds. Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE), oraz udziałem przedstawicieli sześciu delegacji międzyparlamentarnych do krajów partnerstwa Wschodniego, a także reprezentancji Zgromadzenia Parlamentarnego Euronestu.
  Tekst wystąpienia (EN) | Videotransmisja z posiedzenia w Parlamencie Europejskim | Program II szczytu Obmudmanów
Skip to content