Prezentacje
i wystąpienia eksperckie

 • 16.04.2024 – PIHRB objał patronatem merytorycznym Targi Idei ESG organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (Więcej informacji na stronie wydarzenia). Patronat był związany z zaangażowaniem zarówno na poziomie Rady Programowej wydarzenia jak i z organizacją warsztatuOdpowiedzialne praktyki zakupowe i wzorcowe klauzule umowne”, prowadzonego przez Beatę Faracik oraz adw. Stanisława Drozda. 
 • 21.3.2024 – PIHRB objął patronatem webinar z cyklu Audittalks organizowany przez Arete Audit, pod tytułem „Świat (bez) CSDDD, co dalej z prawami człowieka w łańcuchu” z udziałem dwóch ekspertów związanych z PIHRB – adw. Stanisławem Drozdem oraz Bartoszem Kwiatkowskim (dyrektorem Fundacji Frank Bold) a także Danutą Kędzierską, audytorką socjalną i moderującą dyskusję, Olgą Petelczyc, CEO Arete Audit.  Dyskusja była poświęcona następującym zagadnieniom:
 • – co w praktyce oznacza CSDDD oraz jaki ma to wpływ na ujawnienia w zakresie praw człowieka,
  – jak wyglądają audyty dot. spraw społecznych, kiedy można się ich spodziewać, a także jakie są najczęstsze naruszenia praw człowieka,
  – jakie klauzule umowne powinny funkcjonować w łańcuchu wartości – jak zabezpieczyć swoje interesy, jakie są sankcje i jak się przed nimi bronić. 
 • 15.3.2024Konsultacje nt. „Respecting the rights of LGBTI people in the context of business activities in CEE and Central Asia” zorganizowane przez GR ONZ ds. BiPCzł., Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu oraz  Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraina; w ramach przygotować do wypracowania przez GR ONZ ds. BiPCzł. raportu dla Zgromadzenia Ogólnego ONZ na ww temat (online, 14.00-15.30) (wpis w aktualnościach PIHRB – tutaj;  Background Note – tutaj)
 • 7.3.2024 – Konferencja pt. „Human rights as the new fuel for business” zorgnizowanowa przez Ombudsmana Łotwy, Riga Graduate School  i Nordic Council of Ministers’ Office in Latvia (Ryga, Łotwa). Wystąpienie eksperckie B.Faracik (program wydarzenia – tutaj; strona wydarzenia – tutaj; wpis w aktualnościach PIHRB – tutaj) materiał na LiN – tutaj).
 • 28.2.2024EBRD – Civil Society Consultations – Country Strategy Poland, Warszawa (Program konsultacji); udział ekspertki: B.Faracik
 • 21.2.2024Spotkanie konsultacyjne w sprawie aktualizacji procedury postępowania przed polskim Krajowym Punktem Kontaktowym OECD ds. odpowiedzialnego biznesu (KPK OECD). Udział ekspertów: B.Faracik, B.Kwiatkowski.
 • 2.2.2024 – Prezentacja dla członków GR ds. CSDDD działającej w ramach Forum Odpowiedzialnego Biznesu nt. minimalnych gwarancji (prezentacja: B. Faracik)
 • 31.1.2024 – Prezentacja dla członków programu Corporate Governance działającego w ramach Global Compact Network Poland nt. praw człowieka w kontekście biznesu (prezentacja: B. Faracik)
 • 26.1.2024 – Konferencja Od soft law do wiążących regulacji. Jak wdrażać i egzekwować CSDDD. Wnioski z funkcjonowania niemieckich i francuskich regulacji w sprawie należytej staranności dot. praw człowieka” (strona internetowa konferencji:  wersja polska & wersja angielska), zorganizowana przez Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Naczelną Radą Adwokacką, przy wsparciu partnerów wydarzenia – kancelarii Wardyński i Wspólnicy oraz Eversheds Sutherland Poland.  (Warszawa, Polska) (Program konferencji w wersji PDF pobierz tutaj).  Informacje w aktualnościach PIHRB – tutaj). 
 • 25-26.1.2024 – Sesja robocza European Contract Clauses Project Working Group (1.5 dnia), zorganizowana przez Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu we współpracy z kancelarią Wardyński i Wspólnicy.  (Warszawa, Polska). Szczegółowe informacje nt. projektu oraz EMCs znajdują się tutaj).

2023

 • 12.12.2023 – Konferencja/Ogłoszenie raportu Biznes i Prawa człowieka Global Compact Network Poland
 • 4.12.2023 – „Jak wykorzystać Wytyczne OECD by osiągnąć zmianę. Warsztat dla NGOs z EŚW” / „Using the OECD Guidelines for change. Workshop for Central & Eastern Europe.”

PIHRB był współorganizatorem warsztatu skierowanego do organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz szerzej społeczeństwa obywatelskiego, którego celem było przybliżenie uczestnikom znacząco zaktualizowanych w czerwcu 2023 r. Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych dotyczące odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej oraz omówienie , w jaki sposób zaktualizowane Wytyczne OECD mogą być pomocnym narzędziem dla społeczeństwa obywatelskiego i posiadaczy praw w naszym regionie – niezależnie od tego, czy chcą naprawienia szkody, pracy nad ustawodawstwem lub polityką lub współpracy ze społecznościami i innymi zainteresowanymi stronami. W warsztacie swoimi doświadczeniami podzielili się prezeska zarządu, Beata Faracik oraz wiceprezes zarządu, Bartosz Kwiatkowski. Prezentacje są dostępne tutaj

 • 27-29.11.2023 – 12. Forum ONZ ds. biznesu i praw człowieka, Genewa

PIHRB już po raz piąty współorganizował sesję poświęconą wdrażaniu Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka w Europie Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej. Prezeska PIHRB, Beata Faracik, była także jedną z prelegentek, zabierających głos w tegorocznej sesji nt. Strengthening Business and Human Rights in Central and Eastern Europe (CEE) and Central Asia: How to Chart the Path Ahead (28.11.2023). Wydarzenie było organizowane przez Grupę Roboczą ONZ ds. biznesu i praw człowieka we współpracy z Polskim Instytutem Praw Człowieka i Biznesu, Uniwersytetem Prawa im. J. Mądrego w Charkowie oraz UNDP. Nagranie z sesji jest dostępne tutaj. Wszystkie informacje dot. sesji są dostępne na stronie ONZ.

 • 16.11.2023 – 4th Warsaw B Corp Summit! (by Better), KinoGram, Warszawa   

B Corp Summit to okazja do spotkania myślicieli i działaczy, przełomowych specjalistów, twórców zmian w dyskusji o standardach ESG i zachęcimy do ciągłego podnoszenia poprzeczki w budowaniu sprawiedliwej gospodarki skupionej na zrównoważonym rozwoju zasobów, poszanowaniu praw człowieka i włączeniu wszystkich. To także przestrzeń do poznania Korpusu B i jego modeli biznesowych. Otwarta przestrzeń do dyskusji w kompleksie przemysłowym Fabryki Norblinai sprzyjała nawiązaniu kontaktów z europejskimi członkami Korpusu B i Przyjaciółmi Korpusu B.
Wyjątkowe miejsce spotkań – prezeska zarządu, Beata Faracik zabrała głos jako jedna z panelistek, obok Tessa van Soest (CPD B Lab BNLX) i Moniki Nachyły (Arbis Group), w sesji poświęconej pracownikom i ich sytuacji, moderowanej przez Annę Miazgę (Accenture).

  • 21.12.2022 – Premiera raportu „Biznes i prawa człowieka – czas globalnych przemian”. UN Global Compact Network Poland, Warszawa & online

  Podczas wydarzenia towarzyszącego premierze raportu (Raport jest dostępny pod adresem: bit.ly/3hhIM2Z), Beata Faracik w krótkim wystąpieniu przybliżyła kluczowe aspekty dotyczące podwyższonej należytej staranności w zakresie praw człowieka oraz wezwała do pracy u podstaw, poczynając od poznania praw człowieka i refleksji jak działalność poszczególnych firm  i osób w firmach może przekładać się na ryzyka dla ich poszanowania.

  • 28-30.12.2022 – 11th UN Forum on Business and Human Rights, Genewa & Online

  Po raz kolejny Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu (Polish Institute for Human Rights and Business) wraz z UN Working Group Business and Human Rights oraz Yaroslav Mudryi National Law University zorganizował sesję poświęconą postępom w implementacji Wytycznych ONZ w EŚW podczas najważniejszego wydarzenia w kontekście BIznesu i Praw Człowieka na świecie – UN Forum on Business and Human Rights*. Tym razem współorganizowana przez nas sesja (już 4 raz!), była jedną z dwóch sesji rozpoczynających tegoroczne, 11. Forum ONZ dot. biznesu i praw człowieka.

  Zgodnie z tematem przewodnim Forum, skupiliśmy  się na dialogu z interesariuszami – w szczególności osobami świadczącymi pracę – w Europie Środkowo-Wschodniej oraz krajach Kaukazu. Podczas sesji PIHRB był reprezentowany przez Beatę Faracik, ekspertkę BHR i Prezeską fundacji. Szczegółowe informacje o sesji są dostępne na dedykowanej jej stronie oraz poniżej:

  Concept note: PDF | Word

  Programme: 11th UN Forum on business and human rights: Schedule

  Nagranie 

  *UN Forum on Business and Human Rights jest najważniejszym na świecie, corocznym spotkaniem poświęconym problematyce Biznesu i Praw Człowieka. Celem wydarzenia jest podsumowanie i wymiana doświadczeń w temacie realnych działań na rzecz wprowadzenia Wytycznych ONZ dotyczących Biznesu i Praw Człowieka. Forum przyciąga około 3000 ekspertów, praktyków i liderów. Trzydniowy dialog daje przestrzeń do dyskusji pomiędzy rządami, biznesem, społeczeństwem obywatelskim, zainteresowanymi grupami i organizacjami międzynarodowymi na temat tego jak poprawić implementację działań mających na celu polepszyć obecną sytuację w zakresie praw człowieka.

  • 22-23.11.2022 – Open Eyes Economy Summit, Kraków & online 

  Podczas OEES 2022, której to edycji PIHRB został partnerem merytorycznym, byliśmy zaangażowani w tworzenie jednej ze ścieżek tematycznych kongresu: FIRMA – IDEA: PRAWA CZŁOWIEKA W BIZNESIE oraz w warsztaty towarzyszące kongresowi. Prezeska PIHRB zabrała głos w ramach sesji inspiracyjnej „Czego uczy nas w obszarze praw człowieka w biznesie para najczarniejszych łabędzi XXI wieku?” zaś w drugiem dniu wydarzenia zespoł PIHRB poprowadził dla zainteresowanych uczestników warsztat „Zielony Ład, taksonomia i prawa człowieka czyli o co chodzi w minimalnych gwarancjach”. Podczas warsztatu współzałożycielki Instytutu: Joanna Szymonek i Beata Faracik przybliżyły obszar praw człowieka w kontekście biznesu oraz wyjaśniły czym jest należyta staranność dot. praw człowieka (i czym się różni od klasycznej due diligence) oraz co ma ona wspólnego z taksonomią i wymienionymi w niej minimalnymi gwarancjami, od których spełnienia zależy uznanie firm za prowadzące swoją działalność w sposób zrównoważony.

  Zobacz pełen PROGRAM OEES oraz wpis w naszych aktualnościach.

  • 10-11.11.2022 – 3rd UN Regional Forum on Business and Human Rights in Eastern Europe and Central Asia
   „Responsible Business in Times of Crisis”, UNDP Istanbul, Stambuł & online

  Podczas wydarzenia, Prezeska PIHRB, Beata Faracik, zaprezentowała wraz z pozostałymi członkami zespołu badawczego dr. Oleną Uvarovą oraz Prof. Jernejem Letnarem Černičem wnioski i rekomendacje z dokonanej w 2022 r. analizy uzupełniającej dla „UNDP Scoping Study findings on the Implementation of UNGPs in Eastern Europe and Central Asia” opracowanej w tym samym gronie w 2011 r., która objęła 18 krajów regionu (Sesja I – Biznes i prawa człowieka w Europie Wschodniej i Azji Środkowej; moderacja: Ainura Bekkoenova), po którym odbyła się dyskusja na temat kluczowych wyzwań regionalnych w kontekście mnogości kryzysów występujących w regionie oraz możliwości przyspieszenia agendy biznesu i praw człowieka.

  Ponadto, jej wystąpienie „The way forward” zamknęło Sesję V – The path to a regional Roadmap in Eastern Europe and Central Asia, a tym samym całe wydarzenie. 

  Program wydarzenia

  Nagrania (Zoom)

  Event webpage

  • 21.06.2022 – „War economies, human rights and responsible business practices: Recent challenges from Ukraine, Russia, and beyond”, Nova University, Ljubljana/Slovenia & online 
   Na zaproszenie Nova University w Słowenii, ekspertka PIHRB, Beata Faracik, wzieła udział w dyskusji panelowej zorganizowanej w ramach The Academic Forum of the New University” pt. „War economies, human rights and responsible business practices: Recent challenges from Ukraine, Russia, and beyond.” Więcej we wpisie w aktualnościach – tutaj.

  • 16.03.2022 – „Rapid response session on BHR in the Ukrainian conflict” hosted by the Essex Law School at the University of Essex, UK & online

  Prezeska PIHRB zabrała głos podczas intensywnego webinaru moderowanego przez dr Tara Van Ho, PhD FHEA, Senior Lecturer, School of Law and Human Rights Centre i Co-Director, Essex Business and Human Rights Project, w którym udział wzięły także członkinie Grup Roboczych ONZ ds. biznesu i praw człowieka, Anita Ramasastry oraz ds. najemników wojennych, Jelena Aparac.

  • 18.12.2021 – VII Kongres Pośrednictwa Finansowego, Warszaw

  Podczas VII Kongresu Pośrednictwa Finansowego zorganizowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, po raz pierwszy pojawiła się sesja poświęcona m.in. problematyce zrównoważonego rozwoju i poszanowania praw człowieka w kontekście tego sektora. W sesji podczas której rozmawiano o  odpowiedzialności i roli branży pośrednictwa finansowego w kontekście #ESG oraz o tym, czy jesteśmy odpowiednio przygotowani do raportowania, jakie wyzwania stoją przed branżą, a także jaka jest rola pośredników finansowych, wzięła udział m.in. Beata Faracik, prezeska PIHRB. Więcej informacji we wpisie w Aktualnościach – tutaj.

  • 8.12.2021 – OutSummit 2021, USA & online 

  Ekspertka PIHRB, Beata Faracik wzięła udział jako panelistka w sesji „The Advocate Model: how the corporate sector can advance LGBTIQ inclusion when it conflicts with local law or culture”. Więcej informacji we wpisie w aktualnościach – tutaj.

  • 29.11 – 1.12.2021 – 10th UN Forum on Business and Human Rights, Genewa & online
  Podczas 10-ego, rocznicowego Forum ONZ dot. biznesu i praw człowieka, po raz trzeci już  we współpracy z Grupą Roboczą ONZ ds. biznesu i praw człowieka oraz Uniwersytetem im. J. Mądrego w Charkowie zorganizowaliśmy sesję poświęconą sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej. W czasie sesji skupiono się na tym jak wesprzeć i przywrócić sprawczość tym ludziom i społecznościom, które zazwyczaj są tymi, których prawa w trakcie działalności biznesowej są naruszane. Więcej informacji o sesji znajduje się na stronie: https://10unforumbhr2021.sched.com/grid/#2021-11-30  Dodatkowe informacje o Forum, w tym nota koncepcyjna znajdują się na stronie: https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/2021ForumBHR.aspx.
  • 27.11.2021 – 2021 China Forum on Business and Human Rights, Beijing & online 

  Prezeska zarządu PIHRB wzięła udział w 2021 China Forum on Business and Human Rights, wydarzeniu organizowanym wspólnie przez Human Rights Institute of China University of Political Science and Law oraz Norwegian Human Rights Centre of the University of Oslo. Okazją do dyskusji była oficjalna publikacja chińskiego tłumaczenia książki autorstwa Johan Pace, „weterana” Komisji Praw Człowieka ONZ, „The United  Nations Commission on Human Rights, ‘A Very Great Enterprise’ „ , publikowanej przez Oxford University Press. Więcej informacji we wpisie w aktualnościach – tutaj

  • 11.11.2021 – 2nd UN Regional Forum on Business and Human Rights in Eastern Europe and Central Asia, Istanbul & online

  Podczas drugiego regionalnego forum ONZ w EW i AC, ekspertka PIHRB, Beata Faracik, wraz z zespołem międzynarodowych ekspertów koordynowanym przez PIHRB zaprentowała główne wnioski i rekomendajce zawarte w opracowanej przez ww. ekspertów analizie „UNDP Scoping Study findings on the Implementation of UNGPs in Eastern Europe and Central Asia”. W czasie sesji omówiono kluczowe trendy w obszarze BHR w regionie, uwzględniając różnice występujące pomiędzy jego pod-regionami (18 krajów, 3 pod-regiony). Sesja była moderowana przez Ainurę Bekkoenova, Policy Specialist on Rule of Law, Security and Human Rights, Governance and Peacebuilding, Istanbul Regional Hub.

  Zespół badaczy koordynowanych przez PIHRB:

   • Beata Faracik, LL.M., BHR Expert, President of the Board of the Institute for Human Rights and Business, Polska
   • Prof. Jernej Letnar Černič, Professor of Constitutional Law & Human Rights, Ljubljana, Słowenia
   • Olena Uvarova, Ph.D., Associate Professor, Chair of the International Business and Human Rights Lab, Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraina

  Agenda of the event: https://www.businesshumanrights-ecis.com/2021

  Wpis w aktualnościach PIHRB 

  • 12.10.2021 – Webinar: Business and Human Rights Developments in Central and Eastern Europe; Nova School of Law, New University in Ljubljana & BIICL, online

  Przedstawicielka PIHRB, Beata Faracik, wzięła udział jako panelistka w webinarze nt. „Business and Human Rights Developments in Central and Eastern Europe”, zorganizowanym wspólnie przez Nova School of Law in Lisbon, the New University in Ljubljanaand the British Institute of International and Comparative Law. Więcej informacji we wpisie  aktualnościach – tutaj

  • 21.04.2021 – Warszawa/Charków/Online 
   Konsultacje eksperckie nt. Human Rights-Compatible International Investment AgreementsVirtual Consultation for Central and Eastern Europe and the Central Asia region.  Konsultacje moderował reprezentujący PIHRB, adw. Stanisław Drozd oraz Filip Balcerzak. Wydarzenie było organizowane we współpracy z Uniwersytetem im. J. Mądrego w Charkowie oraz Grupą Roboczą ONZ ds. biznesu i praw człowieka. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj. Raport z konsultacji można pobrać tutaj:  Download the report (Pobierz raport)

   

  • wrzesień i listopad 2019 – Bergen 
   Wykłady na Master Course in Business and Human Rights na University of Bergen. Ekspertki PIHRB, dr hab. J. Unterschuetz oraz Beata Faracik weszły w skład zespołu wykładowców prowadzących zajęcia w ramach Master Course in Business and Human Rights na University of Bergen (Norwegia). Kurs prowadzony przez Wydział Polityki Porównawczej na Uniwersytecie w Bergen, norweską Fundację Rafto na rzecz Praw Człowieka oraz Instytut Praw Człowieka i Biznesu (Londyn) jest skierowany dla studentów studiów magisterskich, specjalistów i wszystkich osób zainteresowanych biznesem i prawami człowieka.
  • 3.05.2017, Bruksela – Parlament Europejski (Sesja EP DROI)
   Prezentacja analizy „The implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights” i rekomendacji opracowanych na zlecenie Parlamentu Europejskiego przez ekspertkę i prezeskę PIHRB, Beatę Faracik podczas sesji Parlamentu Europejskiego – Podkomisji Praw Człowieka (EP DROI).  Dokumenty dot. sesji są dostępne tutajNagranie z sesji można obejrzeć na EP Live.
  • 2.12.2016, Kopenhaga
   Seminarium eksperckie dot. roli i wdrażania Rekomendacji Rady Ministrów Rady Europy dot. biznesu i praw człowieka. Udział prezeski PIHRB, Beaty Faracik, w panelu dyskusyjnym.
  • 11.2016 – Oslo
   SMART Week – Prezentacja Beaty Faracik podczas SMART Week nt. barier dla zrównoważonych zamówień publicznych
  • 14.03.2016, Warszawa
   Seminarium zrealizowane we współpracy z firmą MAZARS Polska pt. „How companies can implement processes to mitigate the risks arising out of poor practices and benefit from the best practices in the supply chain”. Więcej informacji  w Aktualnościach.
  • 25.05.2015, Warszawa
   Spotkanie organizacji pozarządowych „Zrównoważone zamówienia publiczne. Monitoring prawa i standardów”. Celem spotkania było zawiązanie współpracy organizacji pozarządowych w celu wspólnego rzecznictwa dążącego do wzmocnienia stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce. Prezentacja ekspertek PIHRB, Beaty Faracik i Joanny Szymonek, poświęcona wynikom badań dot. Zrównoważonych Zamówień Publicznych oraz rekomendacjom dla różnych sektorów życia publicznego wypracowane na ich podstawie, stanowiła wstęp do debaty na temat oraz wspólnego stanowiska i przyszłych rekomendacji NGOs do instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie ZZP w kontekście planowanych zmian prawnych związanych z koniecznością wdrożenia w Polsce dyrektywy UE 2014/24/UE .
   Debata była realizowana przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie w ramach projektu „Zrównoważone Zamówienia Publiczne. Monitoring prawa i standardów”
   Program spotkania
  • 18-20.11.2014, Hanoi, Wietnam
   Udział w i wkład w prace I Grupy Roboczej (State duty to protect) w ramach 14th Informal ASEM Seminar on Human Rights nt. Praw Człowieka i Biznesu.
  • 10.12.2014, Warszawa
   Konferencja „Biznes a Prawa Człowieka. Implementacja Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka” zorganizowana przez UN Global Compact w Polsce z okazji Dnia Praw Człowieka z udziałem wysokiej rangi przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorców, związków zawodowych i organizacji pozarządowych. Prezentacja przedstawicielki PIHRB miała za zadanie wprowadzić w problematykę Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka i ich wdrażania.
  • 23-24.10.2014, Katowice
   wystąpienie wiceprezes Joanny Szymonek – O wartości synergii – czyli o współpracy Związków zawodowych z NGOs podczas Seminarium dot. Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych w których uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Warsztaty miały na celu przybliżyć związkowcom zasady dotyczące stosowania Wytycznych OECD w działalności związkowej oraz na rzecz poprawy i przestrzegania standardów pracy w przedsiębiorstwach wielonarodowych.
  • 09.10.2014, Warszawa
   na zaproszenie Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM)Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Joanna Szymonek, Wiceprezes PIHRB, reprezentowała Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu na konferencji pod tytułem „Odpowiedzialny biznes i współpraca instytucjonalna – przeciwdziałanie handlowi ludźmi, pracy przymusowej i łamaniu praw pracowniczych migrantów.” Celem spotkania była dyskusja o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi, pracy przymusowej i łamaniu praw pracowniczych migrantów.
  • 23.10.2014, Warszawa
   warsztaty nt. praw człowieka i biznesu dla uczestników konferencji międzynarodowej „Warszawski Dialog na rzecz Demokracji”organizowanej przez MSZ, European Endowment for Democracy i Community of Democracies.
  • 4.09.2014, Częstochowa
   „Śniadanie z przedsiębiorcami” z udziałem Prezydenta Miasta Częstochowy. Prezentacja Prezeski instytutu nt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu – zrównoważony rozwój. Wymiar praktyczny”.
  • 28.03.2014, Kraków
   Prezentacja Joanny Szymonek, Wiceprezes Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu nt. „Prawa człowieka w biznesie – od idei do praktyki” w ramach Seminarium Naukowego poświęconego Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) prowadzonemu przez Katedrę Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Krakowską Szkołę Biznesu.
  • 19.03.2014, Bruksela
   Wystąpienie Beaty Faracik, Prezeski Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu podczas sesji Podkomisji Praw Człowieka (DROI) Parlamentu Europejskiego poświęconej pracom nad umową międzynarodową dot. odpowiedzialności biznesu za naruszenia praw człowieka.
   Tekst wystąpienia | Agenda | Plakat | EP TV nagranie video posiedzenia
  • 20.02 – 21.02.2013, Bruksela
   wystąpienie eskperckie Beaty Faracik podczas II szczyt Ombudsmanów krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej, połączonego z posiedzeniem połączonych Podkomisji Praw Człowieka (DROI), Komisji ds. Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE), oraz udziałem przedstawicieli sześciu delegacji międzyparlamentarnych do krajów partnerstwa Wschodniego, a także reprezentancji Zgromadzenia Parlamentarnego Euronestu.
   Tekst wystąpienia (EN) | Videotransmisja z posiedzenia w Parlamencie Europejskim | Program II szczytu Obmudmanów
  Skip to content