Publikacje

Publikacje eksperckie:

„Różnorodność i kultura włączająca krok po kroku. Praktyczny przewodnik dla organizacji”

Dominika Sadowska (red.) et al., PIHRB, 2021

ENGLISH VERSION
RUSSIAN VERSION

"#deliberateria: przestrzeń do dialogu. Studium przypadku"

Faracik, B., Wardak, A. (red.), Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Report Series 2/2021, wrzesień 2021

"Summary of the discussions from the consultation on Human Rights-Compatible International Investment Agreements. Report from for Central and Eastern Europe and the Central Asia region"

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Yaroslav Mudryi National Law University, 21 kwietnia 2021

„Praca przymusowa. Poradnik: jak ją rozpoznać i jej przeciwdziałać”

Beata Faracik (red.) et al., Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, wrzesień 2020

"The lack of policy coherence – an underestimated challenge"

Beata Faracik, (w): Perspectives Paper Business and Human Rights – Towards a Common Agenda for Action, Finland’s Presidency of the Council of the EU, Conference Publication, 2 December 2019

„Redefined VUCA as the Urban Response to the Post-COVID Paradigm”

D. Sadowska i B. Faracik, The World Human Rights Cities Forum, Paper Series I, WHRCF 2020, The Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law The Chonnam National University and The Gwangju International Center, 2020.

"Substantive Elements of Potential Legislation on Human Rights Due Diligence"

Markus Krajewski, Beata Faracik, (w:) Human Rights Due Diligence Legislation – Options for the EU, European Parliament Policy Department”PE 603.495, June 2020

"The Current Use of Metrics in Company Human Rights Reporting – Poland"

B. Faracik, A. Mężyńska, Valuing Respect Project, September 2019

"Implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights"

Beata Faracik, Parlament Europejski, Policy Department, 2017

„Chronić, Szanować i Naprawiać”

Wytyczne dotyczące praw człowieka i biznesu. Wdrażanie Dokumentu Ramowego ONZ, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Częstochowa 2014

"Krajowy Plan Wdrażania Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka – rekomendacje"

Beata Faracik, (w:) Biznes a Prawa Człowieka, The Global Compact Network Poland, 2015, s. 46-51

"Non-legal Barriers to Sustainable Public Procurement in Poland"

Beata Faracik (2018), European Procurement & Public Private Partnership Law Review (EPPPL), volume 3, pp. 184-197.

"Drony. Perspektywa CSR"

Beata Faracik, (w:) K. Kowalczewska, J. Kowalewski (red.), Systemy dronów bojowych. Analiza problemów i odpowiedź społeczeństwa obywatelskiego, Fundacja ICLHR i Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2015, str. 150 – 176

"Ramy sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka"

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Częstochowa, wersja poprawiona – grudzień 2015

"Ramy sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka z przewodnikiem wdrożeniowym"

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Częstochowa, grudzień 2015

„Zrównoważone zamówienia publiczne. Możliwości, bariery, strategie”

Faracik B., Szymonek J., Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Warszawa 2015

"Odpowiedzialność prawna przedsiębiorstw za naruszenia praw człowieka"

Beata Faracik, Joanna Szymonek, (w:) Global Compact Yearbook – Polska 2014, The Global Compact Network Poland, 2014, s. 276-279

Reports series & Working papers:

Artykuły w mediach oraz komentarze PIHRB

Nasz głos w debatach publicznych:

Artykuły w prasie i komentarze

Skip to content