Ramy sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ – już po polsku!

19 września, 2015

Slider_FB

21.09.2015 – W dniu dzisiejszym została opublikowana polska wersja językowa Ram sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka.

Ramy sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka (oryg. UN Guiding Principles Reporting Framework) to pierwsze kompleksowe wytyczne dla przedsiębiorstw dotyczące sporządzania sprawozdań na temat praw człowieka, umożliwiające im wywiązanie się z ich odpowiedzialności za poszanowanie praw człowieka. Obowiązek ten został określony w Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka (dalej: Wytyczne ONZ), które stanowią miarodajny światowy standard w tym zakresie.

Ramy sprawozdawczości zostały opublikowane w lutym 2015 r., w ramach Human Rights Reporting and Assurance Frameworks Initiative (RAFI) (Inicjatywa na rzecz opracowania ram sprawozdawczości w zakresie praw człowieka i zewnętrznej weryfikacji sprawozdań), prowadzonej wspólnie przez Shift i Mazars, która jest realizowana w otwartym, globalnym procesie konsultacji z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw, grup inwestorów, rządów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, firm oferujących usługi zewnętrznej weryfikacji sprawozdań, prawników i innych organizacji eksperckich ze wszystkich regionów świata. Konsultacje odbyły się w Addis Abebie, Bangkoku, Dżakarcie, Londynie, Manili, Medellin, Nowym Jorku i Rangunie.

Ramy sprawozdawczości są po raz pierwszy dostępne w innym języku niż język angielski, w którym zostały opracowane. Czyni je to bardziej przystępnymi dla firm polskich i prowadzących na terenie Polski działalność gospodarczą, szczególnie w przededniu wdrożenia w pierwszej połowie 2016 r. do polskiego prawa dyrektywy UE dot. sprawozdawczości informacji niefinansowych przez firmy. Co istotne, przetłumaczenie na język polski szeregu pojęć dotychczas nieobecnych w dyskursie dotyczącym społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, przełoży się na bardziej efektywne zarządzanie, skuteczną komunikację i identyfikację ryzyk biznesowych, a w efekcie zmniejszenie negatywnego wpływu firm stosujących Ramy sprawozdawczości na poszanowanie praw człowieka.

Na jesień br. zaplanowano także opublikowanie w języku polskimi szczegółowych wytycznych dot. stosowania Ram sprawozdawczości (oryg. UNGPs Reporting Framework implementation guidance). Ponadto, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu oraz współtwórca standardu – organizacja Shift, przeprowadzą w dniu 12 listopada br. nieodpłatny warsztat, którego celem jest zapoznanie polskich firm z praktycznymi kwestiami dotyczącymi raportowania w obszarze praw człowieka przy użyciu Ram sprawozdawczości. .

Polska wersja językowa Ram sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka powstała z inicjatywy Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu przy wsparciu Orange Polska, Balajcza Specialized Translations, TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.ProfitCom Software, oraz dzięki wsparciu merytorycznemu pani Danuty Kędzierskiej, Pełnomocnik ds. CSR w TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., dr Łucji Nowak, radcy prawnemu;  oraz ekspertek Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu – Beaty Faracik oraz Joanny Szymonek.

Informacje o publikacji są dostępne także na portalu UNGPreporting.org:  News article | Blog

 

Kontakt: Beata Faracik, PIHRB, beata.faracik@pirhb.org | M: +48 503 111 721

 

Partnerzy polskiej wersji językowej Ram sprawozdawczości:

Orange_pantone151       Balajcza logo    TUVR_L1en_P300    Logo_ProfitCom_Software_s

Skip to content