Szacunek i ochrona w białych rękawiczkach. Konferencja prasowa

25 października, 2023

24 października 2023 r. w Domu Innowacji Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy” w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu pt.: „Biznes i prawa człowieka. Ochrona i szacunek w białych rękawiczkach”. 

Beata Faracik, LL.M., Współzałożycielka & Prezeska Zarządu PIHRB oraz Bartosz Kwiatkowski, Wiceprezes Zarządu PIHRB i Dyrektor Fundacji Frank Bold Polska przedstawili na niej:

  • naszą ocenę stanu przestrzegania praw człowieka w kontekście biznesu w Polsce i na świecie
  • aktualny kontekst społeczny i legislacyjny (ze szczególnym uwzględnieniem CSDDD) wraz z jego konsekwencjami dla globalnych łańcuchów dostaw
    oraz
  • nasze postulaty do polskiego rządu i biznesu.

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu (PIHRB) wraz z innymi organizacjami pozarządowymi uważnie śledzi problematykę poszanowania praw człowieka w codziennej działalności biznesu (Business & Human Rights, BHR) i z niepokojem zauważa, że ginie ona w morzu ogólnych deklaracji, tymczasowych lub wręcz fasadowych rozwiązań i ciągnących się latami negocjacji legislacyjnych. Dobre przykłady biznesowe są wyjątkiem a firmy i tak zwykle pytają: „czy rzeczywiście MUSIMY to robić”? Zysk lub jego brak często dosłownie przesądzają o ludzkich losach. Bierność państwa i brak rozwiązań systemowych stanowiących zachętę do prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny i poszanowaniem praw ludzi i dbałością o planetę pogłębiają ten problem. A nasza globalna wioska nie jest już w stanie dłużej znosić nierówności i – nawet jeśli nie chcemy patrzeć – nie radzi sobie z kryzysem klimatycznym i migracyjnym, z wyzyskiem ludzi, w tym dzieci.

Wybory parlamentarne w naszym kraju i perspektywa utworzenia nowego rządu oraz ostatnia faza prac nad europejską Dyrektywą w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (ang.: Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD)to dobry moment by ten temat nagłośnić.
Pełny tekst informacji prasowej można pobrać poniżej:

Skip to content