Wspólny apel biznesu, związków zawodowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w sprawie CSDDD

11 grudnia, 2023

11 grudnia 2023r. biznes, związki zawodowe i organizacje społeczeństwa obywatelskiego (w tym PIHRB) podpisały wspólny apel w sprawie stworzenia ogólnounijnego standardu odpowiedzialnego biznesu.

Chociaż poglądy na temat niektórych aspektów prawa są wśród sygnatariuszy rozbieżne, są oni zgodni co do konieczności stworzenia ram prawnych w całej UE, dlatego też wzywają ustawodawców do osiągnięcia politycznego porozumienia w celu przyjęcia ostatecznej wersji dyrektywy CSDD.

Więcej informacji: https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/multistakeholder-CSDDD

Pełen tekst apelu poniżej: 

Skip to content