1.12.2017 – Debata: Interesy ekonomiczne a ochrona praw człowieka

19 listopada, 2017

[Reportaż video z debaty jest dostępny tutaj.]

 

W jakim stopniu rozwój gospodarczy powinien uwzględniać poszanowanie praw i wolności ludzi? Obecny model rozwoju często stawia interesy firm przed dobrem lokalnych społeczności i praw pracowniczych. Jak przekonać państwa i samych przedsiębiorców, że realny zrównoważony rozwój przynosi długoterminowe zyski dla nas wszystkich?

Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć podczas debaty pt.  „Interesy ekonomiczne a ochrona praw człowieka” organizowanej przez Parlament Europejski – Biuro w PolsceInstytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) oraz Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, w dniu 1 grudnia 2017 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, zgromadzeni eksperci.  PIHRB był podczas otwarcia debaty reprezentowany przez pana Staszka Alwasiaka, członka Rady Fundacji.

Inspiracją do dyskusji była postać Aury Lolity Chavez, aktywistki z Gwatemali nominowanej w tym roku do Nagrody im. Sacharowa, której krótkie wystąpienie (video) poprzedziło dyskusję. Lolita Chavez podkreśliła, że jej organizacja działa w sposób pokojowy i demokratyczny oraz apelowała, aby wszystkie strony zainteresowane, również przedsiębiorcy, włączały się w promowanie interesów społecznych i ochronę praw człowieka.

Poseł do PE Andrzej Grzyb przybliżył cele Nagrody Sacharowa i sylwetki niektórych dotychczasowych laureatów oraz przedstawił działania Parlamentu Europejskiego w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i raportowania pozafinansowego. W dyskusji poseł Grzyb zwrócił uwagę na kryzys wartości oraz nierówności w dystrybucji dóbr we współczesnym świecie jako pośrednie przyczyny problemów z respektowaniem praw podstawowych. Poseł wspominał też o problemie nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych. Jego zdaniem, zrównoważony rozwój musi odnosić się do kwestii środowiskowych, gospodarczych i społecznych.
Jacqueline Kacprzak przedstawiła stanowisko Ministerstwa Rozwoju i etapy wdrażania Krajowego Planu Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020, a także podkreśliła rolę edukacji i rozpowszechniania dobrych praktyk wśród przedsiębiorców.
Marcin Wojtalik z Instytutu Globalnej Odpowiedzialności wskazywał na kluczową rolę organizacji pozarządowych w ujawnianiu i kontrolowaniu działań zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego w kontekście łamania praw człowieka. Zwrócił uwagę na brak adekwatnych środków zaradczych, do których mogłyby się odwoływać ofiary naruszeń praw człowieka w krajach spoza UE.
Grzegorz Piskalski z Fundacji CentrumCSR.PL przypomniał o przypadkach łamania praw pracowniczych w Polsce. Jego zdaniem dobrowolne praktyki z obszaru CSR nie gwarantują skutecznej ochrony przed łamaniem praw człowieka i potrzebne są bardziej skuteczne środki prawne.
Zdaniem Jacka Olechowskiego, przedstawiciela Polskiej Rady Biznesu, przedsiębiorcy powinni być traktowani jako aktywni partnerzy w promowaniu praw człowieka. W dyskusji nad tworzeniem ewentualnych nowych regulacji prawnych, o ile są one konieczne, trzeba uwzględniać specyfikę małych i średnich firm, których jest w Polsce większość.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego reportażu video z debaty, który jest dostępny pod tym linkiem.

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się w zaproszeniu oraz na stronie www.europarl.pl  

Więcej informacji o Nagrodzie Sacharowa: www.europarl.europa.eu/sakharovprize/pl/home/the-prize.html

Strona Podkomisji Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego: www.europarl.europa.eu/committees/pl/DROI/home.html

 

Zródło: materiał własny na podstawie materiału BI Parlamentu Europejskiego w Polsce

Skip to content