Seminaria/Webinary

Childen’s Rights and Business

9 grudnia 2022 r.

Holding Corporations Accountable.

24 listopada 2022 r.

Ethical Principles of Business and NGO Cooperation

8 listopada 2022 r.

Equality, Diversity & Inclusion – Challenges and How to Answer Them

2 listopada 2022 r.

Webinar „Legislacyjny wehikuł czasu”

21 czerwca 2022 r.

Webinar „Business conduct in times of war”

10 marca 2022 r.

Webinar „#Deliberateria – Przestrzeń do dialogu”

28 września 2021 r.

Seminarium online: „Należyta staranność i odpowiedzialność przedsiębiorstw”

30 czerwca 2021 r.

Seminarium online „Różnorodność i kultura włączająca krok po kroku”

23 czerwca 2021 r.

„Valuing Respect Project – New tools for measuring how well companies address risks to people”

25 maja 2021 r.

Seminarium online „Czy i jak firmy radzą sobie z oceną ryzyka wobec ludzi?”

18 lutego 2021 r.

Skip to content