Projekt „Prawa człowieka i biznes – Dialog społeczny post-COVID19”.

PIHRB od początku swojego istnienia podejmuje działania mające na celu poprawę poszanowania praw człowieka przez biznes, zarówno poprzez działania rzecznicze skierowane do administracji różnego szczebla jak i poprzez tłumaczenie abstrakcyjnych pojęć na język zrozumiały dla biznesu ale i zachęcanie 'zwykłych ludzi' do wzięcia sprawy we własne ręce i przynajmniej wyrażenia swojego zdania na temat tego jak powinna wyglądać rzeczywistość, w której mieliby poczucie godności i szacunku.

Nasz najnowszy projekt pt. „Prawa człowieka i biznes – Dialog społeczny post-COVID19”, realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG, doskonale wpisuje się w te przeplatające się sfery. I – mamy nadzieję – że pomoże znaleźć odpowiedni model zaangażowania obywateli w sprawy ich dotyczące po to by umożliwić ich/nasz większy udział w decyzjach mających wpływ na życie każdego i każdej z nas razem i osobno.

Tym bardziej, że kryzys ekonomiczny spowodowany COVID-19 uwypuklił nieadekwatność istniejących regulacji prawnych do obowiązku zapewnienia ochrony praw człowieka przez Państwo, w tym w zakresie regulacji dot. odpowiedzialności przedsiębiorstw za poszanowanie praw człowieka zgodnie z Wytycznymi ONZ dot. biznesu i praw człowieka (2011).

Projekt odpowie na problem jakim jest brak odpowiednich do sytuacji kryzysu form i zakresu dialogu społecznego w sytuacji kryzysowej przy głębokiej polaryzacji społecznej. Korzystając z doświadczeń islandzkiego procesu konstytucyjnego, który miał na celu wynegocjowanie ‘nowej umowy społecznej’ i odbudowanie zaufania do Państwa po kryzysie 2008, zainicjujemy wypracowanie nowego modelu – poszerzonego – dialogu społecznego uwzględniającego elementy deliberatywne i uwzględniającego ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19, który przetestujemy wypracowując i konsultując online a następnie poddając dalszym konsultacjom w 3 miastach sposób ich wdrażania.

Projekt realizujemy w partnerstwie z ekspertami z Uniwersytetu Islandii (Háskóli Íslands), a w szczególności prof. Jón Ólafssonem, kierownikiem projektu Democratic Constitutional Design oraz prof. Salvör Nordal, Rzeczniczką Praw Dziecka Islandii, przy której funkcjonuje Rada Dzieci, dzięki której młodzi ludzie uczą się demokracji i dyskusji o wspólnych sprawach w praktyce.

W ramach projektu powstaną zarówno rekomendacje dla administracji rządowej dot. działań jakie powinny zostać uwzględnione w 2. Krajowym Planie Działań na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka, jak i raport podsumowujący 1. Krajowy Plan Działań. Odbędzie się także cykl konsultacji – zarówno online (styczeń/luty 2021), jak i konsultacji 'na żywo', w 3 wybranych lokalizacjach. Mamy nadzieję, że dzięki nim, dzięki formule konsultacji uwzględniającej ograniczenia związane z COVID, uda nam się dotrzeć i usłyszeć głos osób reprezentujących różne pod wieloma względami grupy, osób, które dotąd nie miały poczucia, że ich zdanie ma znaczenia i że mogą mieć wpływ na działania administracji rządowej kształtujące ramy rzeczywistości w której żyją. Usłyszeć i przełożyć na język rekomendacji do uwzględnienia na etapie tworzenia ale i wdrażania Krajowego Planu Działań na rzecz biznesu i praw człowieka.

Już wkrótce na stronie projektu zamieścimy odesłanie do ankiety w ramach konsultacji online.

Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu, zachęcamy do kontaktu z naszym Zespołem pod adresem office@pihrb.org lub bezpośrednio z koordynatorką ds. merytorycznych, Beatą Faracik (beata.faracik@pihrb.org).

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Rejestracja - Newsletter PIHRB

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi newslettera PIHRB (Mogę się z niego w każdej chwili wypisać).