Projekt SMART (UE-Horizon2020) (2016-2019)

O projekcie

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu jest członkiem międzynarodowego konsorcjum badawczego, które od stycznia 2016 roku pod kierunkiem The Research Group on Companies, Markets, Society and the Environment Uniwersytetu w Oslo, realizuje trzyletni projekt SMART (Sustainable Market Actors for Responsible Trade Project), finansowany w ramach programu grantowego UE Horizon2020.

W ramach projektu instytut odpowiadał za opracowanie szeregu analiz prawnych oraz organizację w dniu 26 października 2017 – Międzynarodowej Konferencji SMART na temat Zrównoważonych Łańcuchów Dostaw (Sustainability in the Supply Chains), będącej okazją do spotkania z interesariuszami w Polsce.

Rezultatem projektu – oprócz Polish Jurisdiction Mapping Paper były także prezentacje na szeregu wydarzeń SMART jak również artykuł opublikowany w renomowanym, recenzowanym czasopiśmie naukowym (EPPPL) oraz teksty nastawione na popularyzację i większe zrozumienie problematyki praw człowieka w biznesie wśród szerszego grona odbiorców:

Informacje o projekcie można znaleźć zarówno na naszej stronie interneotwej i w mediach społecznościowych, jak i śledzić na stronie Uniwersytetu Oslo, dedykowanej projektowi SMART.
Project SMART has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 693642. The contents of this page are the sole responsibility of the SMART project and do not necessarily reflect the views of the European Union.
Skip to content