PIHRB & Shift workshop for business: UN Guiding Principles Reporting Framework - 12.11.2015

O projekcie

Warsztat “UN Guiding Principles Reporting Framework: Putting the UN Guiding Principles on Business and Human Rights into practice” organizowany przez nasz instytut we współpracy z Shift, wiodącą na świecie organizacją wspierającą biznes we wdrażaniu Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, ma na celu przybliżenie przedstawiciel(k)om świata biznesu standardu wspierającego raportowanie informacji niefinansowych, tj. „Ram sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka”, oraz ich praktycznego wykorzystania zarówno w procesie raportowania, jak i w celu poprawy komunikacji wewnętrznej oraz identyfikacji ryzyk biznesowych.

Warsztat prowadzony przez ekspertkę Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, Beatę Faracik oraz eksperta Shift wzbogacili swoimi prezentacjami pan Dan Bross, Microsoft’s Senior Director of Corporate Citizenship and Executive Director of the Microsoft Technology and Human Rights Center, który podzieli się z uczestnikami spotkania doświadczeniami firmy Microsoft z wykorzystania Ram sprawozdawczości podczas prac nad najnowszym Microsoft Citizenship Report; jak również pani Katarzyna Nowak z Hotel Orbis Group, która przedstawiła wypracowane w firmie praktyki i procedury mające na celu minimializowanie ryzyka w obszarze praw człowieka w odniesieniu do wykorzystywania dzieci na terenie hoteli. Ponadto o powiązaniach pomiedzy Wytycznymi ONZ, Ramami sprawozdawczości oraz UN Global Compact opowiedział pan Łukasz Kolano, Deputy Representative / Director of the Global Compact Network Poland.

W warsztacie wzięło udział ponad 20 przedstawicieli 17 firm (m.in. Orange, Microsoft, IBM, TUV Rheinland, NBP, Nowy Styl, Infosys, Kopex, Totalizator Sportowy, ANG, Atlas, Energa), na poziomie dyrektorów, managerów i specjalistów odpowiedzialnych za wdrażanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) i zrównowazonego rozwoju w firmie, compliance, disclosure oraz zarządzanie ryzykiem.

Szczegółowe informacje, w tym wstępny program warsztatu oraz informacje dotyczące procesu rekrutacji znajdują się na stronie Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu oraz w broszurze promującej wydarzenie.

Warsztat był prowadzony w języku angielskim.

Patronat

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Gospodarki, Global Compact Network Poland, Konfederacja Lewiatan oraz CSR Europe. Organizacja warsztatu oraz jego nieodpłatny charakter były możliwe dzięki hojnemu wsparciu Partnera Strategicznego – Microsoft, Patrona honorowego – Konfederacji Lewiatan oraz Partnerów wydarzenia – Mazars oraz Orbis Hotel Group. Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal odpowiedzialnybiznes.pl i magazyn Think Tank.
Organizatorzy
Patronat honorowy
Patronat honorowy

Partnerzy

Partnerzy medialni

Skip to content