Międzynarodowa Konferencja na temat Zrównoważonych Łańcuchów Dostaw / Sustainability in the Supply Chains

20 października, 2017

Data i miejsce: 27 października 2017, 9.00 – 16.30, Ministerstwo Rozwoju, Sala im. Gęsickiej, Warszawa, Polska (wejście od ul. Wspólnej).

Raport i reportaż z konferencji jaki ukazał się w SMART Newsletter jest dostępny tutaj.

Zapr­aszamy do udziału w konferencji “SUSTAINABILI­TY IN SUPPLY CHAINS” (Zrównoważone łańcuchy dostaw), realizowanej w ramach projektu SMART finansowanego z funduszy programu EU Horizon 2020.

W czasie gdy zagrożonych jest kilka ‘ograniczeń planetarnych’ (planetary boundaries), których przekroczenie oznaczać będzie trwałe i nieodwracalne zmiany uniemożliwiające zrównoważony rozwój, zrównoważony łańcuch dostaw powinien zajmować centralne miejsce w strategicznych działaniach  przedsiębiorstw i korporacji międzynarodowych. W jaki sposób firmy uwzględniają kwestie zrównoważonego rozwoju w swojej pracy? W jaki sposób, jeśli w ogóle, włączają działania na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) w swoje strategie biznesowe? Jakie są najczęstsze pułapki i przeszkody jakie napotykają na swojej drodze? Co robi rząd i Unia Europejska?

Podczas wydarzenia poruszone zostaną zarówno kwestie związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw jak i rola państwa w promowaniu i zapewnieniu etycznego ła­ńcucha dostaw. Przedstawione zostaną przykłady zarówno z Polski jak i ciekawe rozwiązania z innych krajów. Będzie także przestrzeń na pytania, dyskusję ale i wspólne zastanowienie się nad działaniami jakie należy podjąć aby zwiększyć odpowiedzialność firm w tym obszarze.

Konferencję organizu­ją Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu (PIHRB),Uniwersytet w Oslo (Universitetet i Oslo (UiO), Cicero Center for International Climate Researc­h (CICERO Senter for klimaforskning) oraz Fafo we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, przy wsparciu Ambasady Szwecji oraz Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce.

Dalsze szczegóły zamieszczono w dedykowanej konferencji zakładce na stronie projektu SMART. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

MATERIAŁY:

A) Program Konferencji (PDF) – wersja polska, English version 

C) Raport z konferencji (PL) & Summary Report (EN) & SMART Newsletter 

D) Prezentacje:

Sesja I

Get SMART in 10 minutes – nagranie wideo, Prof. dr. Beate Sjåfjell (Uniwersytet w Oslo)

Odpowiedzialne prowadzenie biznesu i międzynarodowe standardy w zakresie należytej staranności w łańcuchach dostaw –  Jacqueline Kacprzak (Ministerstwo Rozwoju)

Sesja II

Łańcuch dostaw telefonów komórkowych – Co oznaczają nowe przepisy UE dotyczące minerałów konfliktowych dla sektora elektronicznego w kontekście produkcji telefonów komórkowych?

Sesja III 

Rola państw w zapewnianiu zrównoważonych i etycznych łańcuchów dostaw, w których respektowane są prawa człowieka

Sesja III

Sustainability in Supply Chains of Polish companies: W jaki sposób polskie firmy uwzględniają kwestie zrównoważonego rozwoju, w tym praw człowieka, w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Kontakt:

Beata Faracik  & Beata Chrostek 

Maja van der Velden

Tiina Ruohonen

EU flag

Project SMART has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 693642. The contents of this page are the sole responsibility of the SMART project and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Skip to content