CSR a handel ludźmi – czyli prezentacja PIHRB na seminarium z okazji Światowego Dnia Walki z Handlem Ludźmi

30 lipca, 2019

(30 lipca 2019) Zwykle nie jesteśmy najlepsi jeśli chodzi o pamiętanie o różnych światowych dniach .. ale o obchodzonym w dniu 30 lipca Światowym Dniu Walki z Handlem Ludźmi nie pozwoliła nam zapomnieć organizacja będąca w Polsce synonimem tej walki – La Strada, zapraszając nas do dyskusji na temat tego co jeszcze w kwestii walki z handlem ludźmi możemy zrobić w Polsce.

Tło do dyskusji stanowiły krótkie wystąpienia ekspertów ukazujące aktualną sytuację zwalczania handlu ludźmi i koncentrujące się na takich zagadnieniach jak definicja pracy przymusowej, CSR a handel ludźmi, sytuacja w Polsce a sytuacja na świecie, doświadczenia Modern Slavery Act w Wielkie Brytanii oraz obniżenie pozycji Polski w raporcie Dept. Stanu USA dot. handlu ludźmi. Jak można się domyślać – zreferowanie relacji CSR i handlu ludźmi i opowiedzenie o działaniach podejmowanych na rzecz wsparcia przedsiębiorców w świadomym przeciwdziałaniu i nie wikłaniu się w pracę przymusową i handel ludźmi przypadło prezesce PIHRB, Beacie Faracik.

Skip to content